fbpx
skip to Main Content

Forbedret mobildekning i Finsland og på Utsogn

Kristiansand kommune har nå 99,99 prosent utendørs mobildekning etter at tre nye mobilmaster kommer på plass, blant annet én i Finsland og én på Utsogn, melder Kristiansand kommune.

 

Dekningsgraden gjelder der det bor folk. Arealdekningen er noe lavere. I løpet av sensommeren kommer tre nye mobilmaster på plass som skal bedre mobildekningen i Kristiansand kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Telenor og Kristiansand kommune som har gjort en grundig kartlegging av dekningshull av en viss størrelse i kommunen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tre nye mobilmaster skal nå komme. Foto: Kristiansand kommune.

Hvor etableres de nye mobilmastene?

Den første mobilmasten kom i drift på Finsland i mai. De to neste vil settes i drift i løpet av sensommeren 2023. Plasseringen på disse er på Tronstad og Utsogn. Ved et etableringen av disse tre nye mobilmastene har Kristiansand langt på vei oppnådd målsetningene som er innendørs og utendørs mobildekning, både på tale og data, i områder:

  • hvor folk bor, jobber og ferdes
  • ved viktige ferdselsårer
  • ved turistområder
  • for primærnæring
  • ved fritidsboliger

Markering av igangsettelsen

Igangsettingen ble denne uken markert med et møte mellom Telenor og Kristiansand kommune. Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, benyttet anledningen til å takke Kristiansand kommune for tett og godt samarbeid for å få prosjektet til.

Møte på ordførernes kontor mellom Kristiansand kommune og Telenor. Foto Kristiansand kommune.

God mobildekning viktig

Ansvarsfordelingen i avtalen mellom Telenor og Kristiansand kommune er at kommunen sørger for grunnrett og kraftfremføring til basestasjonene. Telenor etablerer mast, hytte, antenner, kabler, samband og radioutstyr, i tillegg har de driftsansvaret.

– Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en av grunnleggende forutsetninger for digitalisering i alle deler av samfunnet, sier prosjektleder Kenneth Fedog.

– Mobildekning er viktig for innbyggerne blant annet for å få trygghet for å kunne varsle ved ulykker og for at kommunen kan levere omsorgstjenester ved hjelp av velferdsteknologi, sier en fornøyd ordfører Jan Oddvar Skisland.

Han regner med at mange innbyggere er fornøyde med å få god dekning i de områdene som nå er utbedret.

– Det er viktig å takke velvillige grunneiere som har gitt grunnrett. Uten samarbeid med disse ville prosjektet ikke blitt noe av, sier prosjektleder Kenneth Fedog.

Samarbeid med grunneiere

Denne gangen var det Tom Otto Utsogn, Kjell Utsogn og Odd Ivar Tronstad som bidro til felleskapet.

– Vil takke for et godt samarbeid, og takk til arbeiderene fra de ulike firmaer som utførte oppdraget, sier grunneier Tom Otto Utsogn.

Dekningsdirektør Telenor Bjørn Amundsen, ordfører Jan Oddvar Skisland, IT- sjef Kari Røskaft, prosjektleder fra Kristiansand kommune Kenneth Fedog, kundeansvarlig Telenor Jørn Fredriksen, organisasjonsdirektør Kjell Kristiansen og prosjektleder dekning Telenor Pål Henrik Lukashaugen. Foto: Kristiansand kommune.
Back To Top