fbpx
skip to Main Content

En bygd i vekst og utvikling

IVELAND: Mens Bygde-Norge og distriktene sliter med avbefolkning og fraflytting, er Iveland kommune i vekst og utvikling. Mange nyetableringer er i ferd med å få fotfeste i kommunen.

 

Mange bygder i Norge har behov for vekst og fornyelse. Bygdeutvikling er å ta vare på og utvikle sosiale, kulturelle og menneskelige ressurser i bygdesamfunnet med sikte på næringsvirksomhet, produksjon av fellesgoder og videreføring av et godt sosialt miljø. Innovasjon og entreprenørskap er avgjørende for økonomisk vekst og utvikling.

Etablerte hjørnestensbedrifter

Bosettingen i Iveland kommune er spredt, med hoveddelen av befolkningen konsentrert rundt tettgrendene Birketveit, Vatnestrøm og Skaiå. Birketveit er administrasjonssenter i kommunen med drøye 1300 innbyggere. Næringsmiddelindustrien er den største industribransjen i kommunen, mens  Voss Production AS på Vatnestrøm er den største bedriften. Det kjente Voss-vannet kommer fra grunnvannskilden ved Ogge og selges på flaske til over 50 land. Den andre store industribransjen er trelast- og trevareindustrien. Sammen med Voss Production AS er Moelven Limtre AS avdeling Agder og Dørfabrikken Vatnestrøm AS kommunens veletablerte hjørnestensbedrifter.

Nyetableringer og vekst

Utfordringer og problemer med å etablere seg knytter seg ikke bare til motforestillinger om bygdenes overlevelsesevne. Den knytter seg også til hvordan sentrale og regionale myndigheter tenker og legger til rette.
Nyvalgt ordfører André Myhren har et sterkt engasjement for nyetableringer og vekst i Iveland kommune. Den populære politikeren i partiet Høyre overtar som ordfører fra 19.oktober.

– Kommunen er i vekst og nye foretak og bedrifter etablerer seg. For å tiltrekke seg og holde på folk er det viktig med nyetableringer og økning i vekstnæringer, sier Myhren.

Ferietilbud for barnefamilier

Blå kors har etablert seg på Vatnestrøm med rusfritt og gratis ferietilbud for barnefamilier som har psykiske utfordringer, lav inntekt eller rus-avhengighet tett på livet. Tilbudet gjelder for familier med barn i alderen 0-18 år fra hele landet.

– Her legges det til rette for gode ferieopplevelser med bading, padling, og fiske i naturskjønne omgivelser ved idylliske Oggevann, sier Myhren.

Viltgården Elgtun

Viltgården Elgtun ligger idyllisk til i Iveland, omtrent en times kjøring fra Arendal og Kristiansand. Gårdens hovedfokus er å skape naturopplevelser som tilbyr en rekke aktiviteter på og rundt gården. Fra sesongen 2024 skal et tog med 50 sitteplasser kjøre inn i landskapet og gi besøkende en opplevelse av elgen i dens rette element.

 – Viltgården har i sommersesongen over 100 besøkende per dag, noe som er mye i en liten kommune som Iveland, forteller André Myhren. 

Vår lille eventyrhage

«Vår Lille eventyrhage» på Skaiå i Iveland drives av ekteparet Linda og Chris Robin Simonsen som startet opp driften for to år siden. Fra sommer til høst kan man handle ferske grønnsaker, urter, spiselige blomster og mikrogrønt-spirer. Te, krydder og diverse oljer til matlaging er også blant Eventyrhagens sortiment.

– Mikrogrønt er en egen form for grønnsak hvor næringsinnholdet er konsentrert, noe som gir høyere vitamin- mineral- og antioksidantinivåer enn samme mengde tilsvarende store grønnsaker. Vi satser også på å selge en del mikrogrønt til restauranter, sier Linda Simonsen.

Eventyrhagen er godkjent av Debio, som er en nødvendighet når man driver produksjon og omsetting av økologiske og biologisk-dynamiske landbruksprodukter.

‍Lever butikken, lever bygda

De fleste distriktsbutikkene har mange tilleggstjenester utover salg av dagligvarer. Disse utfører viktige service-oppgaver som for eksempel post, bank, tipping, salg av drivstoff og liknende.

– Når du handler lokalt, støtter du opp om det som skjer i lokalsamfunnet. Iveland kommune har tre Joker-butikker. Aina Mykjåland Flaten, innehaver av Joker Vatnestrøm, vant prisen for årets Joker i region sør-øst i 2020 og ´21.

Nærbutikken er viktig for et levende lokalsamfunn, både som servicesenter og som møteplass.
– Veterinær Andrea Flaten starter i høst opp dyreklinikk på Vatnestrøm og Aleksander Tveit etablerer seg med bruktbilforretning. Vatnestrøm kro er solgt og starter opp med kafédrift i løpet av høsten. En levende bygd trenger også små foretak for å beholde mangfoldet i bygdesamfunnet, påpeker den påtroppende ordføreren. 

ENGASJERT: Nyvalgt ordfører André Myhren har et sterkt engasjement for nyetableringer og vekst i Iveland kommune.

Tretopp-hytter

Her får du smaken på det gode liv og sommerstemning: En unik opplevelse med overnatting i en av Norges mest eksklusive tretopp-hytter som ruver 11 meter over bakken. Tilbudet er populært og etterspørselen stor nok til at Tre-topp hytte nummer to er under utbygging.

Unikt skoleprosjekt

«Vill Vekst»skoleprosjekt er satt i gang på Iveland skole. Et slags back-to-basic-opplegg med frilufts terapeutiske og pedagogiske tiltak for å bedre levekår, inkludering, utvikling og mestring hos barn og unge på Agder. Samarbeidsprosjektet har et særskilt fokus på barn og unge som opplever tilpasningsvansker basert på uro og nevrodivergens, hvor naturen kan være en spesielt god arena for å fremme nettopp vill vekst. Prosjektfasen (2023) beveger seg over i pilotfasen (2024), hvor naturbaserte tiltak prøves ut på Iveland skole i Iveland kommune, ved Torridal skole i Kristiansand kommune, og på Stinta skole i Arendal kommune, før det åpner opp for deltakelse fra flere skoler i hovedprosjektet (2025-27).

Godt samarbeid

Siste helg i august ble det arrangert NM i Orientering på Vatnestrøm der Vatnestrøm Grendelag samarbeidet med Kristiansand Orienteringsklubb om gjennomføringen av arrangementet.
– Det skjer på bygda, slår en engasjert André Myhren fast.

Back To Top