fbpx
skip to Main Content

Nei til EU om valget

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet.

Vi hadde i Norge en folkeavstemning om EF for snart 49 år siden, og  Norge sa nei. Den gang ble det fra tilhengerne sett på som usaklig at vi motstandere mente EF ville bli en union. I dag er det lenge siden EF ble til EU og regner seg selv som en union. Folket fornyet neiet i 1994.

Siden har EØS-avtalen ført til en stadig større oppgivelse av nasjonal suverenitet. Det rammer fagbevegelsen. Det rammer vårt folkestyre. Den nylige «NAV-skandalen» vitner om at norsk administrasjon ikke har vært i stand til å følge opp de regler  som Norge har godtatt.

Nei til EU forteller ikke folk hvilket parti de bør stemme på , men vi informerer om hva de enkelte partier har som standpunkt i viktige spørsmål som handler om EU. Så er det opp til velgerne å vektlegge dette.

En viktig sak  er å sikre nasjonal styring med våre ressurser. Å tilpasse Norge til EUs energipolitikk via ACER betyr at Norge ikke får dra nytte av våre fordeler med billigere strøm. Prisene vil stige, ramme kraftkrevende industri og de enkelt husholdninger.

Nei til EU mener at dersom det nye Stortinget får en slik sammensetning at Jernbanepakke 4 ikke ville ha blitt vedtatt, så må den sittende regjering ta hensyn til dette ved  å la det nye Storting behandle saken. Dette kan bli et aktuelt spørsmål like etter valget.

Vi vil arbeide aktivt for at en ny utredning klargjør hvilke andre avtaler Norge kan ha med EU i stedet for den udemokratiske EØS-avtalen. Nærheten mellom politikere og folk er tjent med at de folkevalgte organer har reell makt, bruker den og ikke ender opp som «sandpåstrøere».

Vi får håpe at et nytt Storting kan føre oss et skritt videre  i en god retning. Det kan gjøres ved et aktivt bruk av veto mot direktiver som skader norske interesser og arbeidsliv.

Back To Top