fbpx
skip to Main Content
STUPETÅRN: Bjørn Stephansen og Ole ­Johan Bueklev på stupetårnet som også er kommet til.

Kjellandsheia– et perfekt sted å vokse opp

Fakta:

• Dette er Kjellandsheia: 450-500 tomter totalt, fordelt på 500 dekar
• 1. byggetrinn består av 73 bo­enheter i alt.
• Mulighet for båtplass
• De fleste er solgt, kun ni av eneboligtomtene gjenstår.
• Det legges opp til at det kommer 20-25 boliger i året.
• Neste delfelt anslås igangsatt om to år.
• Tomtekjøperne velger selv hva slags bolig man ønsker å bygge, hvor Repstad Eiendom leverer ferdig planerte tomter.
• Det er lagt til rette for turveier, stier, lysløype, beplantning, benker, bord, toalett, belysning, gapahuk og grillplass.
• Egen nærmiljøpark er ferdig bygget.

Kjellandsheia svarer på de behovene som dagens og morgendagens boligkjøpere etterspør, med en rekke tilbud og muligheter i rimelig nærhet. Her legges alt til rette for at de som bosetter seg, kan leve aktive liv.

 

 

idyll: Første byggetrinn består av 73 boenheter i alt, eneboliger, enebolig i rekke, rekkehus og firemannsboliger, med muligheter for inntil 29 ­ utleie-/sekundærleiligheter.

Bjørn Stephansen og Ole Johan Bueklev fra Repstad Eiendom skuer utover det som blir Søgnes desidert største og et av Sørlandets største boligområder. Kjellandsheia vil når hele området er blitt bygd ut, være et hjem for over 1 100 personer fordelt på 500 boenheter, store som små. Stephansen og Bueklev understreker viktigheten av å ha en god områdekvalitet for å få et godt bomiljø.

Idylliske badeplasser

Ved Kjellandsvannet er det flotte turområder med stier, sittegrupper og idylliske badeplasser. Ved sjøen er det anlagt en moderne småbåthavn og en helt ny sandstrand. Litt lenger ute på odden er det opparbeidet et større friområde med sandvolleyballbane, badebrygge, grillplasser og toalett. – Vi opplever stor pågang fra familier som er interessert i boligtomt på Kjellandsheia. De fristes av den korte veien ned til sjøen, med strand, brygge og båtplass. Mange av tomtene har dessuten flott utsikt over Søgnes skjær­gård, sier Bjørn Stephansen.

Vedtatt 1973

Det har lenge foreligget planer om å bygge ut Kjellandsheia. Allerede i 1973, vedtok kommunestyret i Søgne at Kjellandsheia skulle bli et nytt boligområde. Så gikk det mange år uten at noe skjedde, men pro­sessen skjøt fart da Repstad Eiendom hadde kjøpt seg opp i prosjektet og gikk i gang med detaljplanleggingen.

– Rekreasjons- og friområder innenfor planområdet er en sentral del av satsningen for den statlige miljøforvaltningen. Dette lå som et premiss i bunn for oss, da vi gikk i gang med å se på hva Kjellandsheia skulle romme av muligheter og tilbud, forklarer Ole Johan Bueklev. Dette betyr at miljøet rundt tomtene på Kjellandsheia skal opparbeides med turveier, stier, lysløype, beplantning, benker, bord, toalett, belysning, gapahuk, grillplasser og tilsvarende trivselsskapende grep.

– Mye er på plass, og enda mer vil komme, utdyper Bjørn Stephansen, som legger til at Kjellandsheia etter hvert vil bli en egen bydel i Søgne.

– Vi gjorde dette fordi vi så trenden som var i ferd med å komme for fullt, hvor familiene ønsker å bosette seg på et sted hvor man har mange tilbud rett utenfor inngangsdøren, røper Bueklev.

Interessenter fra Stavanger og Oslo

Dette ble løftet opp og fram i markedsføringen, og det viste seg at de visjonene som Repstad Eiendom hadde lagt til grunn for utviklingen i Kjellandsheia, stemte. Familier fra Søgne, Torridal, Nodeland, Vågsbygd og Mandal, har kjøpt tomt og bygger ny bolig i Kjellandsheia. – Ekstra stas ble det jo da vi fikk mange henvendelser fra familier både på Østlandet og fra Rogaland som ønsket å vite mer. Felles for disse, er at de velger å flytte fra Stavanger, Oslo, eller hvor det måtte være, for heller å bo på Kjellandsheia, fordi de da får muligheten til rike friluftsopplevelser, og ikke minst nærhet til sjøen.Bueklev legger til at et annet viktig forhold er at når ny E39 står ferdig, vil det ta svært kort tid å reise til og fra både Mandal og Kristiansand, noe som appellerer til mange.

– Jeg tror interessen for å bo i Søgne vil ta seg betydelig opp når ny E39 står ferdig, mye også fordi det koster mindre å kjøpe tomt og bygge i Søgne enn i sentrale områder av Kristiansand. Man får rett og slett mer for pengene i Søgne, sier Stephansen.

73 boenheter

Det har vært hektisk byggeaktivitet. Flere boliger i første byggetrinn står nå ferdig og familier har flyttet inn i sine nye hjem. Første byggetrinn omfatter 73 boenheter fordelt på ulike boligtyper, med tomtestørrelser fra 560-1 200 kvadratmeter, og priser fra 890 000 kroner.

– Vi har fortsatt noen ledige eneboligtomter med sjøutsikt og mulighet for båtplass, forteller Stephansen, mens han viser frem områdets felles uteområde med opparbeidede stier, aktivitetstilbud, grillhytte og lekeplasser. I juni i år åpnet en egen nærmiljøpark som inneholder kunstgressbane, sykkelløype, trampoliner og rulleskiløype. Parken er svært populær og ligger ved innkjøringen til Kjellandsheia.

Oftenesviga

Repstad Eiendom gjorde viktige erfaringer i forkant av planleggingen av Kjellands­heia, da selskapet skulle planlegge sitt nye boligområde med i alt 17 tomter på Oftenes som ligger nedenfor Kjellandsheia. Stephansen og Bueklev forteller at mange av kjøperne ble begeistret over å kunne få turløyper og andre aktivitetstilbud. Det å kunne få båtplass i gåavstand til hjemmet var også avgjørende for mange. De to forklarer at erfaringen gjort den gang var et viktig utgangspunkt for hvordan boligområdet på Kjellandsheia skulle planlegges og formes.
– Sånn sett kan man si at Oftenes ble trinn 1, og Kjellandsheia trinn 2. Neste trinn blir en fortsatt utbygging av Oftenes, det vi kaller Oftenesviga, på sørsiden av de tomtene som er blitt bebygd, sier Bueklev.

Formidabel interesse

Stephansen forklarer at Repstad Eiendom startet salget av tomter i Oftenesviga like etter påske. Interessen har vært formidabel og det er solgt 17 tomter av i alt 45. Grunnarbeid i området er godt i gang. Tomtene skal være klare for overtakelse og bygging i løpet av mai/juni neste år. Da skal veier være asfaltert og lekeplasser ferdigstilt. Oftenesviga blir noe helt spesielt, en perle i Søgneskjærgården.
– Her får tomtekjøper umiddelbar tilgang til strand, båtplass og friområder, sier Stephansen.

Ny adkomst til E39

Et av elementene som tok tid å lande under den innledende planleggingen for Repstad Eiendoms del, var hvordan trafikk til og fra Kjellandsheia skulle tilrettelegges. Særlig gjaldt dette påkjøringen til E39 og hvordan rekkefølgekravene skulle løses. Løsningen kom etter hvert, og ble en del av kommuneplanen som det gamle kommunestyret i Søgne til slutt vedtok.

– For oss innebar dette at kommunen tar et beløp på 80.000 kroner per tomt vi søker å bygge på, og hvor disse pengene skal gå til å anlegge et nytt av- og påkjøringskryss på E39, forteller Bueklev. Det som ligger i planene er at det skal komme en helt ny vei fra Kjellandsheia og ut til E39 der hvor broa over til Kjelland går i dag.

– Vi har lagt til rette for dette allerede ved å bygge en rundkjøring ved inn­gangen til Kjellandsheia. Den nye veien skal gå fra rundkjøringen og ut til E39, røper Bjørn Stephansen.Rundkjøringen er også laget for å legge til rette for bussen. Bueklev opplyser at Agder Kollektivtrafikk allerede har busstopp i Kjellandsheia. For at bussene skal kunne kjøre til og fra på en god måte, ble rundkjøringen laget.

Det er også regulert en egen tomt i området hvor en ny skole kan komme når det blir behov for det.

 

Parkliv: Ny nærmiljøpark med kunstgressbane, sykkelløype, trampoliner og rulleskiløype.
MANGE NYE TOMTER: – Kjellandsheia består av opp mot 500 tomter totalt, sier Ole Johan Bueklev.
KAJAKKER TIL LÅNS: Kajakker er kjøpt inn og kan fritt benyttes av beboerne, sier Bjørn Stephansen.

Sorry. No data so far.

Back To Top