fbpx
skip to Main Content

Blant landets 100 største, og god på lønnsomhet!

Kraftig vekst har medført at Mur i Sør nå er en av landets hundre største entreprenørbedrifter. I tillegg kan Søgne-bedriften skilte med å være i toppen av listen på lønnsomhet!

ette er et resultat av mange forhold, og vi hadde aldri hatt en slik utvikling uten en flott gjeng på 85, som kan sitt fag og med mål om å levere kvalitet til riktig tid – hver gang. All honnør også til gjengen som sitter og regner på nye prosjekter og som har truffet blink med kalkylene på de prosjektene vi har gått inn i, sier Tom Arne Aamodt, daglig leder og eier i Mur i Sør.

Lønnsomme prosjekter
– Det er summen av mange faktorer som avgjør om prosjektene blir gode eller ei, sier Tom Arne Aamodt, og nevner det å ha en god produksjon i prosjektene uten stopp, at samarbeidet med leverandørene fungerer optimalt, at medarbeiderne er produktive, friske og raske, og ikke minst at prosjektene treffer hva angår popularitet i markedet.
Til dette siste punktet trekker han frem det som har vært noe av strategien de senere år: Å finne prosjekter som kaster mye av seg i forhold til hver investerte krone.
– Det brenner jeg veldig for, sier Aamodt.

Større utnyttelse
– Et slikt eksempel er BYhaven i Kvadraturen i Kristiansand, hvor gammel og sliten bygningsmasse erstattes av bygg som rommer 130 flere leiligheter enn hva som før var tilfellet, og med et betydelig større næringsareal enn det som fantes i byggene som stod der. I BYhaven er det kommet 5.000 kvadratmeter med næringsareal, som erstatning for kun noen få hundre i de gamle bygningene, fremholder han.
– Byen vår skal vokse, det akter vi å være en del av, legger han til.

Landets 85. største
I en bredt anlagt artikkelserie i Byggeindustrien fremkommer det at Mur i Sør nå er nummer 85 på listen over landets største entreprenørbedrifter, og Mur i Sør gjør følgelig et byks på over 40 plasser oppover på listen fra 2018. Omsetningen for 2019 endte på 423 millioner kroner. Det betyr at Søgne-bedriften er en av de bedriftene innen sin bransje som kan skilte med den største omsetningsveksten. Nå, i 2021, er bedriften 20 år, veksten fortsatte i 2020.

Økte omsetningen med 50 prosent
I artikkelen i Byggeindustrien fremkommer det at bransjen som helhet hadde en omsetningsvekst på mellom to og tre prosent, og en volumvekst på 0,1 prosent fra 2018 til 2019, i et år hvor prisveksten var to prosent. Mur i Sør klarte til sammenligning å øke omsetningen med 50 prosent fra 2018 til 2019, noe som innebærer en vekst større enn de aller fleste på listen (se tabell). Mur i Sør er som kjerringa mot strømmen når en rekke parametere legges til grunn. For der bransjen som hovedregel opererer med noen få prosent i overskudd, klinker likegodt Mur i Sør til med et overskudd på over 16 prosent i prosent av omsetningen (se tabell). Det gjør at Mur i Sør var den entreprenørbedriften i Norge som hadde størst prosentvis overskudd fra 2018-2019!

God logistikk og økonomistyring
Alle som har drevet bedrift vet at ingenting er mer utfordrende for lønnsomheten enn å vokse. Vekst koster mye. Nye arbeidstakere må til og det tar alltid tid før nye medarbeidere oppnår samme lønnsomhet som kolleger som har vært i bedriften i noen tid.
Skal en bedrift håndtere langt flere og/eller større oppdrag enn tidligere, krever det svært god logistikk og økonomistyring for å sikre at overskuddene ikke fordufter.
Mur i Sør har alltid klart å håndtere stor vekst med gode lønnsomhetstall. Tom Arne Aamodt etablerte seg som et ANS 18. ­september 2011 og selskapet ble et AS i 2004, og har tatt gode vekststeg hvert eneste år siden, og vel så viktig; uten at det har gått utover lønnsomheten (se tabell).

Stor spredning i nye prosjekter
Hva så med fremtiden? Tom Arne Aamodt peker på at Mur i Sør har prosjekter med en god spredning både hva angår type og størrelse i hele Agder.
– Det gamle skoletannlegebygget i krysset Festningsgate/Henrik Wergelandsgate er totalrenovert med 11 nye leiligheter i 4. og 5. etasje. Nye renoverte næringsarealer leies ut i disse dager, sier Aamodt.
– Vi skal også i gang med å bygge 28 småleiligheter i St. Olavs vei 18 sammen med VEF Entreprenør, mye til førstegangsetablerere. Siste byggetrinn med 54 leiligheter på Kongsgård Park er akkurat i kommet i gang.

E39 og damanlegg i Evje
– Vi er godt i gang sammen med TT Anlegg på den nye E39 fra Døle bru og mot Mandal, og vant i år også vår største kontrakt noensinne, nemlig byggingen av det nye damanlegget på Fennefoss i Evje sammen med TT Anlegg, sier han.

– I løpet av 2020 har vi ferdigstilt mange prosjekter; det nye Hånes-krysset på E18 hvor TT Anlegg hadde grunnarbeidene og hvor Mur i Sør støpte alle overganger, broer, rundkjøringer og støyskjermer. BYhaven trinn 1 (99 leiligheter, i tillegg til næringslokale i 1. etasje), stod ferdig i desember. Det samme gjorde Tangvall Park med ny Kiwi-butikk i 1. etasje, og vi er godt i gang med byggingen av Tangvall Arena, det nye kjøpesenteret på Tangvall. Det graves og støpes med godt driv fra 25 arbeidere for tiden. I tillegg skrives det flere leiekontrakter i disse dager, med nytt innhold som vil glede mange i Søgne, tror jeg, det en trenger for at innbyggerne skal kunne handle der, sier Tom Arne Aamodt.

Vekstbedriftene
– omsetningsvekst i prosent 2018-2019
Strukta 155,2%
NRC Group 95,0%
Strøm Gundersen Vestfold 81,3%
Vedal 59,9%
Haga & Berg 57,3%
POB Gruppen 55,6%
Betongbygg 52,4%
Mur i sør 50,0%
Asker Entreprenør 49,2%
Baneservice 46,9%
Kilde: Byggeindustrien

De mest lønnsomme bedriftene – resultat før skatt i prosent av omsetningen
Mur i sør 16,5%
Strøm Gundersen 13,5%
Haga & Berg 11,6%
Tinde Hytter 11,3%
Betongbygg 10,7%
Kilde: Byggeindustrien

Mur i sør i tall 2018-2019:
Omsetning 2019: 423
Endring 2018-2019: 50,0%
Res før skatt: 16,5%
Egenkapital 81,0
Totalkapital 204,0
Egenkapitalandel 39,7%
Sysselsetting 83
Kilde: Byggeindustrien

Mur i sør – regnskapstall
2019 2018 2017

Sum driftsinntekter 423 282 270
Driftsresultat 70,7 19,9 21,8
Resultat før skatt 70,7 19,5 21,5
Årsresultat 55,1 15,2 16.7
Sum eiendeler 204,6 111,4 124,8
Kilde: Proff.no

Back To Top