fbpx
skip to Main Content
Svimlende: Prekestolen i Vågsbygd er ikke like høy som originalen i Rogaland, men minst like stupbratt. I det fjerne skimtes fjellskjæring til ny E39 som tar form gjennom Søgne.

Svimlende stup, åpne vidder og badeidyller

Fakta:
Kart: Turen beskrevet starter ved Auglandstjønn og går som rundtur om Askedals­-
heia-Bjørkedalsheia-Øyliheia og krysser Fiskåvannet på stemmen over det smale sundet. Videre over Bjønneheia og tilbake til utgangspunktet.

Ut på tur:

Du trenger ikke dra til Rogaland for å bestige Prekestolen. Du finner en i Vågsbygdskauen også, ikke like høy som den lenger vest, men minst like stupbratt. Idylliske badevann og vidder med utsyn mangler heller ikke.

Vågsbygdskauen dekker et stort område som strekker seg fra Kjos i sørøst til Rossevannet i vest og Grauthelleren i nord. Innenfor dette området er det et vell av naturopplevelser som venter på turfolket. Turkartet Rossevannet-Vågsbygda-Berge vil være et nyttig hjelpemiddel for de som skal finne frem på det omfattende løypenettet. Kartet er gitt ut av Søgne -og Songdalen o-klubb og I.K. Våg.

Innfallsportene til Vågsbygdskauen er nærmest utallige, vi har valgt å beskrive en tur som har utgangspunkt i Auglandstjønn barnehage. Utenom barnehagens åpningstid er det mulig å parkere her.

Kontraster
Vi følger den merka stien til Grimsvannet, videre over Askedalsheia og Bjørkedalsheia. Her kommer vi til den lokale Prekestolen, en hylle, eller, egentlig to hyller, som svever luftig over Bjørkedalen dypt nede. Her er overheng, så utvis stor forsiktighet om du våger deg utpå. I det fjerne kan vi skimte fjellskjæringene som er sprengt ut i forbindelse med bygging av ny E39 gjennom Søgne. Litt av en kontrast til skogsidyllen. På grunn av anleggsarbeidet er en gammel sti mot Fidjane lagt om på ny bro over Innervannet. Den er bekostet av Nye Veier. Vi skal ikke mot Fidjane, men tar av mot øst og opp på Øyliheia, kanskje det flotteste området i Vågsbygdskauen med vid utsikt i alle retninger. Øyliheia består av to topper på henholdsvis 159 og 161 meter over havet og mellom disse to får du følelsen av å gå på ei skikkelig fjellvidde. Her er det også mange fine steder å slå seg til for en rast.

Bratt opp og bratt ned
Videre mot øst går det bratt ned fra Øyliheia til stemmen i Fiskåvannet. Fra stemmen skimter vi bebyggelsen i Øvre Slettheia bratt opp til venstre. Fra demningen går det grusvei langs Fiskåbekken ned til Karuss idrettsanlegg som også kan være en grei innfallsport om man vil gå turen i motsatt retning. Vi følger grusveien et stykke, til vi kommer til en steindemning, her tar vi av på sti over Bjønneheia lengst øst i Fiskåvannet. Her er det bratt opp og like bratt ned. Snart er vi tilbake i bebyggelsen, passerer Nordtjønna og kommer tilbake til barnehagen. Da har vi gått rundt regnet åtte kilometer i til dels kupert terreng. Ved nedbør kan det være våte partier så godt fottøy anbefales. Og altså kart, – siden det er mange løyper på kryss og tvers i området, kan det være krevende å orientere seg, selv om det er godt merka, og dessuten satt opp skilt i mange stikryss.

Takk til Oddvar Kjellesvik og Anne Kari Sand Kjellesvik som stilte som sakkyndige guider for undertegnede som er å regne for en novise som turist i Vågsbygdskauen. Dette ga mersmak!

Viddefølelse: Øyliheia byr på flott utsikt over byen og langt til havs. Fiskåvannet skimtes midt i bildet.
Tilrettelagt: Løypeutvalget i I.K.Våg legger ned et stort arbeid med å tilrettelegge for ferdsel i Vågsbygskauen. Her parti fra Grimsvannet.
Veivisere: Stinettet i Vågsbygdskauen er omfattende og et studium verdt. Skilt i stikryssene er en god hjelp for å finne frem. Turkartet anbefales varmt.
Alternativ rute: Nye Veier har sørget for flytebro over Innervannet etter at stien mot Fidjane ble slukt av ny Europavei.
For badeglade: Vel’et i Hyllebakken har sørget for badebrygge og flåte i Grimsvannet. Idyllen ligger få meter fra bebyggelsen.
Back To Top