fbpx
skip to Main Content
Captain of a ship discussing with a work

Regjeringen gir etter:

Sjøfolk slipper karantenehotell

Folk som arbeider til sjøs, behøver ikke lenger å isolere seg i ti dager på karantenehotell etter utenlandsbesøk.

 

Den 7. mai endret regjeringen reglene om karantene ved innreise til Norge – uten videre dialog med den maritime næringen. Regjeringen besluttet da at sjøfolk som har oppholdt seg i land utenfor EØS/ Schengen skal på karantenehotell ved ankomst til Norge, med virkning fra søndag 9. mai.

Kritiske samfunnsfunksjoner

For Kystrederiene, og for den norske maritime næringen, er det avgjørende å sikre at sjøfolk kan fortsette å reise til og fra jobb uten å bli pålagt restriksjoner som medfører store utfordringer for rederiene og den enkelte sjømann. Sjøfolk opprettholder kritiske samfunnsfunksjoner, og må på grunn av særegenheter ved sitt yrke ivaretas med enkelte spesielle hensyn. Covid-19-forskriften har under pandemien derfor tatt hensyn til den særstilling sjøfolk står i. Det har blitt lagt til rette for mannskapsskifte, og sjøfolk har vært omfattet av visse unntak fra restriksjoner i forskriften. Til tross for at denne gruppen har blitt hardt rammet av pandemien, har de klart å opprettholde aktiviteten på sjøen.

På grunn av konsekvensen endringen har hatt for våre medlemmer, har Kystrederiene derfor siden 7. mai vært i tett dialog med statsråder og embetsverket for at det må legges til rette for at sjøfolk både må få mønstre på, men også returnere fra opphold utenfor EØS/ Schengen, uten å måtte oppholde seg på karantenehotell.

Untatt fra regelen

Kystrederiene er veldig positiv til at regjeringen har besluttet at sjøfolk som kommer til Norge for å arbeide på skip, unntas fra plikten til opphold på karantenehotell når de ankommer Norge etter å ha oppholdt seg i områder utenfor EØS/Schengen/Storbritannia. Sjøfolk som ankommer Norge for å tiltre på fartøy i norsk havn kan for eksempel gjennomføre karantene om bord på fartøyet i enelugar eller på egnet oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet. Videre kan de begynne å arbeide på fartøy etter tidligst tre døgn, forutsatt tester gjennomført med negativt utfall.

Kystrederiene skal fortsette sitt arbeid opp mot regjeringen og departementet for at sjøfolk som har vært på nødvendig arbeidsreise utenfor EØS/ Schengen/ Storbritannia og som returnerer til Norge, heller ikke skal måtte oppholde seg på karantenehotell ved hjemkomst til Norge.

Back To Top