fbpx
skip to Main Content

Nå kommer bøssebærerne tilbake

Fakta: TV-aksjonen på NRK

 

  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen.

 

  • 7 000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer.

 

  • 100 000 bøssebærere banker på 2,4 millioner dører én søndag i oktober.

 

  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn over ni milliarder kroner.

 

  • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra dem som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes.

 

  • TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte i organisasjonen og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon.

 

  • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte søndag kveld.

– TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad, og i år håper vi at våre bøssebærere igjen kan besøke landets husstander, sier fylkesaksjonsleder Anita Mørland.

 

– Som kjent fikk ingen besøk av bøssebærere i fjor, men i år har vi veldig lyst til å sende ut bøssebærere på det vi kaller årets viktigste søndagstur, sier fylkeskoordinator Øivind Berg.

Han legger til at fjorårets aksjon med digitale bøsser fungerte overraskende godt. Likevel tror han at det personlige møtet i døra er noe mange savnet i fjor. Derfor satser årets TV-aksjon på at det blir lov å ringe på og besøke folk hjemme søndag 24. oktober.

Barn, ikke brud

Plan Norge er tildelt TV-aksjonen 2021. Aksjonen heter «Barn, ikke brud» og jobber etter slagordet «frihet og likeverd for jenter». Formålet er å hindre at jenter giftes bort som mindreårige i fem land der barneekteskap er utbredt. TV-aksjonsmidlene som kommer inn i år går til øremerkede tiltak i Bangladesh, Nepal, Niger, Malawi og Mali.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet mens hun fortsatt er barn. Det betyr at mens du leser dette blir kanskje opp til 20 pikebarn giftet bort. Jenter som ikke går på skole er dessuten tre ganger så utsatt for å bli giftet bort.
– Med årets aksjon skal vi sammen nå ut til mer enn tre millioner mennesker, fra jentene som risikerer å bli giftet bort, til foreldrene deres og lokalsamfunnet de bor i, og sørge for en endring i deres liv. Konsekvensene av barneekteskap er store, ikke bare for jentene som giftes bort, men også for barna deres og samfunnet de lever i. Barna som står brud alt for tidlig hindres i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheter vi i vår verden ser på som en selvfølge.

La barn være barn

Øivind Berg forteller om et enda videre perspektiv:
– I mottakerlandene er det mange barn som har fått alt for tidlig voksenansvar. De har blitt frarøvet barndommen, leken og mulighet til skolegang. Dette får utviklingen i samfunnene til å stagnere. Vi som lever i en del av verden hvor skolegang og kompetanse settes høyt, kan ikke tenke oss en virkelighet uten lekende barn, barns rett til skolegang og utdanning, og mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Verdens største dugnad

TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad, og har eksistert siden 1974. Man kan si det er en verdifull tradisjon som favner hele Norge. TV-aksjonens informasjons- og holdningskampanje er viktig. Fylkesaksjonskomiteen skal blant annet lage plan for hvordan informasjons- og holdningskampanjen blir spredt til skoler, næringsliv, religiøse miljøer og andre viktige aktører i lokalsamfunnet, alt for å skape interesse og engasjement.

Ber om lov

I hver kommune er det en kommunekomité. Her lages tilsvarende planer for å invitere med skoler, næringsliv, religiøse miljøer og andre viktige aktører i lokalsamfunnet, for å skape engasjement og blant annet lage plan for hvordan det skal rekrutteres bøssebærere, enten det er fysiske bøssebærere, eller som i fjor, digitale bøssebærere.
– Vi håper at vi får en normal høst etter mer enn et og et halvt år med pandemi, sier statsforvalter Stein A. Ytterdahl, og oppfordrer til felles innsats for årets TV-aksjon.

Back To Top