fbpx
skip to Main Content
Karl Klungland er leder i Søgne Dykkerklubb. Foto: Ivar Eidsaa.

Søgne Dykkerklubb: Fjernet 32 tonn sjøavfall i 2023

Søgne Dykkerklubb har i 2023 vært ekstremt aktive med å rydde havbunnen i den sørlandske skjærgård. – Totalt har vi gjennomført 115 ryddeaksjoner, fjernet 1902 tapte fiskeredskaper og fjernet totalt over 32 tonn avfall, opplyser Karl Klungland, leder i Søgne Dykkerklubb i når han skal oppsummer året 2023.

 

– Totalt er det brukt over 3.300 dugnadstimer i ryddeaksjonene våre. Av disse dugnadstimene er det over 400 dykketimer. I tillegg er det lagt ned ett enormt arbeid i å vise fram problemene vi står overfor til media og diverse foredrag, konferanser og seminarer, sier Karl Klungland.

– Siden vi begynte arbeidet med å fjerne tapte fiskeredskap og annet søppel, har vi alt i alt fjernet og rapportert 7.435 Tapte fiskeredskap siden desember 2015, legger Klungland til.

Oversikt over innrapporterte redskap finnes her:

Tapte og funne reiskap | Fiskeridirektoratet

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bildet viser litt av det Søgne Dykkerklubb har hentet opp fra sjøbunnen i løpet av 2023. Foto: Søgne Dykkerklubb.

Rydding lokalt med og uten følgebåt

Hoveddelen av dykkerklubbens aktivitet har naturlig nok foregått i Søgne skjærgården. Her har Søgne Dykkerklubb gjennomført aksjoner både med og uten følgebåt.

– Vi ser tydelig at det er kraftig redusert søppel og tapte redskap siden vi startet ryddingen i 2015. Men vi finner stadig noen «små hull» hvor vi ikke har ryddet godt nok tidligere. I 2023 har det vært mye vind så veldig mye av aktiviteten har foregått i indre del av skjærgården, forklarer Klungland.

 

Havmonsteruka Farsund

Søgne Dykkerklubb deltok i Havmonsteruka fra 14.-18. april. Dette er ett arrangement som arrangeres av Farsund Ungdomsskole. Skolen har satt av en hel uke til arbeid med forsøpling av havet.

Klungland forteller at Søgne Dykkerklubb har ett godt samarbeid med skolen.
– Uken startet med at vi holdt ett foredrag og viste fram hvordan det ser ut på bunn og hva vi finner når vi rydder. Vi hadde med oss to skoleklasser ut i båt to dager. Elevene fikk oppleve dykkingen fra overflaten og var med på å ta om bord søppel og redskap og fikk dette levert i containere på land, sier dykkerklubbens leder.

Denne aktiviteten ble gjennomført takket være et bra samarbeid med flere andre, blant annet Songvår fyrs venner som stilte med båtførere, hjelpemenn og sto for organiseringen. Venner av Søndre Katland fyr stilte med følgebåt og hjelpere. Farsund Fortøyning selskap stilte med stor følgebåt med kran. Farsund Kommune Skjærgårdstjeneste og brannvesen stilte med følgebåter Totalt ble det gjennomført 12 ryddeaksjoner disse dagene. Totalt ble det fjernet 115 tapte fiskeredskap og totalt 4.800 kilo avfall.

Rydding med bruk av klubbens ROV

Klubbens ROV ble brukt litt i løpet av 2023. Søgne Dykkerklubb har hatt flere turer med ungdommer som har fått opplæring i bruk av ROV og det har blitt hentet opp søppel og spøkelsesredskap.

Ryddeaksjon i Grimstad

Søgne Dykkerklubb deltok også i en felles ryddeaksjon med flere klubber i Grimstad mars.
– Vi ryddet redskap og søppel ute i skjærgården og leverte søpla i container ved havna hvor de andre klubbene ryddet utenfor kaia, sier Karl Klungland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tusenvis av frisbee`er ble hentet opp fra vannet. Foto: Søgne Dykkerklubb.

Rydding av frisbee-disker

Frisbee er blitt en populær sport de siste årene. På flere av frisbeebanene er det små vann. Her mistes det mye disker.
– Vi har hatt ett samarbeid med Søgne frisbeeklubb og frisbeebane på Øygarden i Søgne. Vi har i år ryddet over tusen disker. Diskene som blir tatt opp blir levert til klubber som drifter banene og levert tilbake til eiere eller solgt til inntekt for frisbee klubben, opplyser Klungland.

Rydding sammen med Skjærgårdstjenesten (Kristiansand kommune)

Søgne Dykkerklubb har i 2023 gjennomført 26 ryddeaksjoner sammen med skjærgårdstjenesten. Skjærgårdstjenesten har da stilt med båt og mannskap og har tatt om bord og levert søppel og redskap til gjenvinningsstasjonen på Mjåvann industriområde.

– Totalt har de levert over 9.000 kilo avfall for oss. Dette samarbeidet er helt fantastisk. Vi prioriterer rydding nær Kristiansand når skjærgårdstjenesten er med. Det er fordi det i dette området er veldig mye søppel og rydding her krever følgebåt med stor lastekapasitet. Denne ryddingen har stort sett foregått på dagtid, men under åpningen av miljø uka og ved felles ryddeaksjon sammen med Blå Kors Kristiansand (Barnas dag), så stilte skjærgårdstjenesten opp også utenom ordinær arbeidstid.

Artikkelen fortsetter under bildet.

En ny tapt teine er blitt funnet. Foto: Søgne Dykkerklubb.

Fellesaksjoner i strandrydde uka

I forbindelse med strandryddeuka i september fikk Søgne Dykkerklubb flere invitasjoner til å delta i fellesaksjoner.

– Vi deltok på Barnas dag sammen med Blå Kors Kristiansand og Skjærgårdstjenesten. Vi ryddet havbunnen og tok med oss søppel, tapte fiskeredskap og marint liv til land for framvisning. På land fikk barna komme om bord og se å ta på det vi hadde tatt opp. Marint liv ble samlet i akvarier og marinbiologer viste dette fram for barna.

– Vi deltok også i en felles ryddeaksjon arrangert av Grønt Senter. Vi ryddet da fra yttersiden av Odderøya og inn til museumshavna. Søppel ble vist fram på kaia og etterpå ble det servert mat og CleanSound stilte med minikonsert med artisten Robert Post, forklarer Klungland.

https://www.facebook.com/reel/701192995379668?fs=e&s=TIeQ9V

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fra deltakelsen under Arendals-uken. Foto: Søgne Dykkerklubb.

Arendalsuka:

Også i 2023deltok Søgne Dykkerklubb under Arendalsuka. Klubben hadde satt av tre dager til dette. De kombinerte dette med stand på brygga, foredrag og ryddeaksjoner.

– Vi fikk med oss stortingspresidenten ut på ryddeaksjon. Han satte av to og en halv time sammen med oss og bidrog aktivt i ryddingen. Vi fikk også med oss fylkesordføreren ut på en av aksjonene. Vi leide frivillighet scenen og holdt et timesforedrag hvor vi viste fram masse video fra hvordan det ser ut under vann og hvilke problemer vi står overfor. Midtstøl transport leverte container for alt avfallet, sier Klungland.

Søgne Dykkerklubb vekket stor oppsikt under Arendalsuka (ndf.no)

Hellevika-dagen:

Tradisjonen tro så stilte Søgne Dykkerklubb igjen opp når midt Agder friluftsråd inviterte til Hellevika dagen. Klubben gjennomførte ett ryddedykk og tok med søppel, tapte redskap og marint liv til land.

Her ble marint liv samlet i akvarier og marinbiologer vist fram for barn og voksne.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I løpet av 2023 ble det også fjernet flere båtvrak fra sjøbunnento. Foto: Søgne Dykkerklubb.

Samarbeid med sjøspeiderne på Flekkerøya:

Helt i slutten av året fikk klubben inngått ett samarbeid med sjøspeiderne på Flekkerøya. Der er det en gruppe ungdommer som har kjøpt inn en arbeidsbåt med kran. De ønsker å benytte denne i forbindelse med rydding.

– Vi hadde en samling hvor vi fortalte hvordan vi rydder og inviterte til samarbeid. På de to siste dykkene i 2023 var disse ungdommene med og tok imot redskap og søppel som dykkerne har sendt opp. Vi setter stor pris på å kunne samarbeid med en slik utrolig velvillig og engasjert gjeng med ungdommer Vi ser fram til ett nytt år med godt samarbeid, sier Klungland.

Samarbeid med andre lag, foreninger, firma og organisasjoner:

Nøkkelen til vår ryddesuksess ligger helt klart i at vi har fått til ett fantastisk samarbeid internt i klubben, og med andre lag, foreninger, firmaer og andre frivillige. Vi er avhengig av gode dykkere og bra utstyr for å kunne drive denne aktiviteten. MEN det er ikke slik at vi bare trenger dykkere. Det er mange oppgaver som kan fordeles på andre personer slik at ryddingen blir mest mulig effektiv. Dette er bra for oss, men også for miljøet. Når vi er mer effektive, så får vi ryddet enda mer, sier Klungland, som viser til noen av klubbens samarbeidspartnere:

Norges Dykkerforbund – Songvår fyrs venner – Venner av søndre Katland fyr – Kristiansand kommune – Norsk Gjenvinning – Avfall Sør – TM Hansen Kran og Transport – Norsk Fyrforening – Søgne Elektriske – La-Sa Marine – Farsund Fortøyning selskap – Midtstøl Transport – Velforeningen på Sodefjed – Blå Kors Kristiansand – Grønt Senter – Agder fylkeskommune – VORF (Verneområdestyret Oksøy-Ryvingen) – Handelens Miljøfond – – Havforskningsinstituttet – Greenbay – Fiskeridirektoratet – Torkildsen Graving og Sjøtransport – Søgne og Greipstad Sparebank – Dica Profil & Yrkesklær AS – Fiskehav – Sjøspeiderne på Flekkerøya – OLEX.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Når de store og virkelig tunge redskapene skal fjernes, er dykkerklubben avhengig å ha med følgebåt med kran. Foto: Søgne Dykkerklubb.

Foredrag:

En viktig del av ryddearbeidet er formidling av det klubbens dykkere ser under vann. Det er viktig at andre enn dykkerne får øynene opp for dette. Derfor har klubben brukt masse tid på formidling.

Havmonsteruka. Foredrag for Farsund ungdomskole i Farsund kino. – Ledersamling Norges Dykkerforbund – Arendalsuka. Foredrag på frivillighet senen. – Internasjonal konferanse om spøkelsesfiske med to innlegg som viser hvordan klubben driver organisert rydding og hva dykkerne finner. Ett foredrag på konferansen og ett foredrag etter konferansen hvor skoler i Arendalsområdet var invitert.

– WWF i Berlin – Vi ble invitert til Berlin for å fortelle om vårt engasjement mot marin forsøpling, sier Klungland.

– Statsforvalteren i Agder og Agder Fylkeskommune arrangerte 12. oktober seminar om marin forsøpling, her hadde vi ett innlegg, legger han til.

– Grendehuset på Lastad i Søgne med foredrag om rydding og kulturminner under vann er et annet eksempel, samt Vest Agder museum, med foredrag om rydding og kulturminner under vann, pluss Sjøspeiderne på Flekkerøya, hvor klubben fortalte om hva klubben driver med og hvor det ble invitert til samarbeid.

Nominasjoner/priser:

– Vi var i 2023 en av finalistene til Hold Norge Rent Gullklypa. Her nådde vi ikke helt opp, men vi takker for nominasjonen og setter pris på at ryddearbeidet vårt blir lagt merke til.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tapte fiskeredskaper som ligger på havbunnen bidrar til «spøkelsesfiske» hvor fisk og skalldyr går tapt. Foto: Ivar Eidsaa.

Finansiering:

Hoveddelen av klubbens finansiering kommer via Norges Dykkerforbund. Norges Dykkerforbund disponerer midler fra Handelens Miljøfond og Sparebankstiftelsen DNB. Noen av disse midlene brukes på rydding av tapte fiskeredskap.

Når dykkerne finner tapte redskap så tar klubben bilder av disse og fyller ut en rapport. Data fra disse rapportene går videre til Fiskeridirektoratet og Havforskingsinstituttet. Disse dataene er verdifull for forskning og som grunnlag for endringer i fiskeri regelverket.

– I tillegg til tapte redskap, så fjerner vi enormt mye annet søppel fra bunnen. For fjerning av denne søpla finnes det ikke noen direkte kompensasjon. Men vi søker på midler hos flere aktører innen rydding av marint avfall. I år har vi fått støtte fra flere aktører, sier Klungland.

Han nevner i så måte Kristiansand kommune og kompensasjon for bruk av klubbens båter i forbindelse med rydding av søppel, VORF for kompensasjon for bruk av klubbens båter i forbindelse med rydding i fuglereservater og verneområdet Oksøy-Ryvingen, Agder Fylkeskommune for kompensasjon for bruk av klubbens båter i forbindelse med rydding av søppel.

Andre er: • Norges Dykkerforbund. Utgiftsdekning i forbindelse med deltakelse på Arendalsuka • Lister friluftsråd. Utgiftsdekning i forbindelse med deltakelse i Havmonsteruka i Farsund.

– Vi har fått støtte fra Søgne og Greipstad Sparebank to ganger i løpet av 2023. Først fikk vi prosjektmidler til finansiering av kjøp av ny lettbåt. I søknadsrunde to fikk vi også midler for å dekke utgifter i forbindelse med reise og opphold for å vise fram problemet med søppel og tapte redskap. Dette ble brukt i forbindelse med reise til WWF i Berlin og deltakelse i internasjonal konferanse i Arendal.

Klubben fikk også prosjektmidler for utrustning av den nye lettbåten fra Fiskehav. Investeringer: For å rydde mest mulig effektivt til enhver tid så ser klubben stadig behov for oppgraderinger og kjøp av nytt utstyr. I 2023 har klubben derfor investert i ny lettbåt. Denne er hovedsakelig blitt brukt som følgebåt for å plukke opp søppel som dykkerne sender opp. Denne kan enkelt flyttes via båthenger og bil.

Tilbake til forsiden…

Back To Top