fbpx
skip to Main Content

Kritikkverdige forhold på sørlandske grisefarmer

Fakta: Betgonggrisene

Betonggrisene er navnet på et opprop i regi av Nettverk for dyrs frihet. De ønsker:

  • Verdig levemiljø for grisene
  • Strengere straffer for lovbrudd
  • Full åpenhet om grise­industrien

Oppropet har i skrivende stund over 65 000 underskrifter.

Nettverk for dyrs frihet har anmeldt fire grisefarmer på Sørlandet for brudd på dyrevelferden.

 

Over flere år har Nettverk for dyrs frihet dratt ut på 85 inspeksjoner på 65 tilfeldig utvalgte grisefarmer. Der fant de brudd på dyrevelferdsloven på samtlige av farmene. Det er snakk om griser som må gå og ligge i sin egen avføring, syke og skadde dyr som ikke får behandling, mangel på strø og rote materialet som resulterer i at grisene må gå rett på det harde betonggulvet, purker som er sperret inne i så trange metallbur at de ikke kan snu seg rundt, eller stelle seg selv og ungene sine.
– Det livet vi har gitt grisene i det industrialiserte landbruket er rett og slett grusomt og langt i fra våre samfunnsverdier, som er at dyr skal ha det godt. Å sperre intelligente dyr inne i trange betongbinger kan aldri bli forenlig med god dyreveldferd. Grisene har behov for å være ute. De trenger å danne familiebånd, puste frisk luft, kjenne sollys og grave med trynet i jorda, som er det mest artstypiske behovet en gris har, forteller Jeanette Nordanger, pressetalsperson for Nettverk for dyrs frihet.

 

Villedende reklame

I dagens griseindustri fratas dyr muligheter for å få tilfredsstilt de artstypiske behovene og muligheten til å leve et godt liv.
Gjennom villedende reklame viser kjøttindustrien oss et bilde av grisenes liv som ikke nødvendigvis har rot i virkeligheten.
– De lyver til oss når de sier at grisene lever gode liv. 99% av alle griser i Norge lever hele livet sitt innsperret i disse trange stimulifattige betongbingene.

 

Ønsker mer åpenhet

Nettverk for dyrs frihet ønsker en faktabasert og seriøs debatt om hvordan vi holder grisene i Norge.
– Vi mener åpenhet og kunnskap er viktig for demokratiet.
Back To Top