fbpx
skip to Main Content

Politi og helsevesen bekymret:

Mindreårige selger sex

Agderpolitiet roper varsko om at barn så unge som 13 år selger nakenbilder og sex, og ber foreldrene passe bedre på.

 

Politiet på Agder er bekymret over utviklingen de ser, som går ut på at ungdommer under den seksuelle lavalder lar seg utnytte seksuelt mot penger eller andre goder. Tilbyderne er som oftest jenter, noen helt ned i 13 års alder, mens kundene som regel er gutter fra 15 til 19 år.
Politiet i Agder har flere saker under etterforskning med siktede personer, mens overgrepsmottaket har registrert en gradvis økning i tilfeller.
– Vi har gjennom mange år sett at overgrep skjer hyppigere i miljøer med rus, psykiatri, etter omsorgssvikt eller hos ofre som har vært utsatt for tidligere overgrep. Det vi ser nå er en bekymringsfull utvikling hos barn og ungdom som ikke har disse risikofaktorene. Det er barn fra alle samfunnslag, fra hele Agder, forteller Kenneth Rafaelsen, leder seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt.
Økende trend
Han bekrefter at det har blitt mer vanlig å selge seksuelle tjenester. Dette initieres ofte via sosiale medier, som Snapchat. Her er det lett å komme i kontakt med hverandre, blant annet ved kartfunksjonen Snap map hvor man kan kontakte folk som er i nærheten. På Snapchat verserer det prislister for nakenbilder. Det starter ofte med ganske uskyldige bilder, før det utvikler seg. Bildene selges både av unge jenter og unge gutter. Pengeoverføringen skjer gjerne på Vipps, som er tilgjengelig for barn helt ned i 10-årsalderen. Penger kan fort komme inn uten at foreldre merker det.
– Tidligere var overgrepene vi så hyppig i forbindelse med fest og rus. Det ser vi enda, men vi ser nå også i økende grad at overgrepene skjer på dagtid. Det skjer i parker, på offentlige toaletter, på kjøpesentre og i verste fall i skolegården, i skoletiden. Tenåringene avtaler å møtes via sosiale media. Noen ganger er det avtalt sex, ofte som del av et tjenestebytte. Andre ganger er det kun avtalt å møtes. Så utvikles møtet og det skjer et overgrep, fortsetter Rafaelsen.
Grove tilfeller
Politiet ser at det vanligst er en form for relasjon eller kontakt i forkant av overgrepet, men at denne kontakten kan ha vært veldig kortvarig.
– Overgrepene er ofte av svært grov karakter og inneholder både oral, vaginal og anal penetrasjon. Vi ser bruk av halsgrep, hvilket har et svært alvorlig skadepotensial. I mange av sakene er det også flere gjerningsmenn på samme tid. På overgrepsmottaket har vi hørt om gutter som har vært jomfru, og som selv debuterer med et grovt overgrep.
For oss som har jobbet med overgrep gjennom mange år, er det dessverre ikke ofte vi blir sjokkerte lengre, men det vi ser nå, det sjokkerer oss. Vi vet enda ikke nok om årsaksforholdene og vi vet enda ikke nok om hvordan vi kan hjelpe disse ungdommene og snu denne farlige trenden vi nå ser. Her må alle krefter nå gå sammen.
Grenser flyttes – porno er lett tilgjengelig
Grenser flyttes for hva som er normalt. Å kalle jenter for horer, er blitt mer og mer vanlig blant ungdom. Dette gir også store utfordringer ved et overgrep. Jenter tør ikke anmelde jevnaldrende, da de er redde for å bli stemplet som horer kretsen. Hendelser hvor dømming fra omgivelsene etter en eventuell anmeldelse, blir like traumatisk for offeret som selve overgrepet og anmeldelsen.
– Vi ser en utvikling i seksualiteten hos barn og ungdom, der vi frykter at vi som foreldre og samfunn ikke helt forstår hva som foregår. Barn og unge i dag stifter bekjentskap til sex og seksuelle handlinger via korte videosnutter som viser grov pornografi. De trenger ikke søke på dette. Det dukker opp likevel. Etter en slik video, kommer det flere, sier Benedicte Severinsen, seksjonsleder for Overgrepsmottaket i Agder.

Kroppsfiksering

Blant både jenter og gutter er det mer og mer vanlig å fikse på kroppen, som å bleke analringen. Noen lar være å bestille overnattinger på tur, for en kan basere seg på Tinder og sexpartnere man møter der.
– Vi må erkjenne at grenser flyttes. Derfor er det så viktig at foreldre setter deg ned med barnet og ungdommen, og snakker om hva de ser og gjør på sosiale medier, og om seksualitet – både sunn og usunn, verdier og holdninger, kroppen vår, følelser, pubertet og identitet, presiserer Severinsen.
Fiksjon og virkelighet
De vil at foreldre tør å snakke med barna om pornografi, tidlig i puberteten.
– Å ikke klare å si nei, er ikke det samme som å si ja. Det er viktig å snakke om hva som er fiksjon og virkelighet – om konsekvenser av et overgrep, både for utsatt og utøver. Snakk om hva som er lov og ikke lov, konsekvens av den seksuelle lavalder, grenser og private områder, hvordan man er en god kjæreste og hva et samtykke betyr.
Back To Top