fbpx
skip to Main Content

– Pensjonister taper milliarder på fripoliser

Fripolisekundene har tapt 10 % av pensjonen de siste fem årene. Det kan ikke fortsette, mener Pensjonistforbundet.

 

Pensjonistforbundets ferske rapport om fripoliser i livselskaper viser at verdien av pensjoner fra fripoliser synker, år for år. Dette gjelder tjenestepensjon som er tjent opp for mange med bakgrunn i privat sektor. Prisveksten spiser opp pensjonen. Ingen av livselskapene er i nærheten av å opprettholde fripolisenes kjøpekraft, tvert imot er verdien redusert med ti prosent de siste fem årene.

Mens folketrygdfondet de siste fem årene har tilført statens pensjonsfond en årlig avkastning på 8,1 %, har de fem livselskapene tilført fripolisene en årlig avkastning på 4,3 %. Denne forskjellen betyr en tapt avkastning på hele 13 milliarder kroner hvert år.

Må tenke nytt

Pensjonistforbundet mener at det må tenkes helt nytt om hvordan fripolisekundenes pensjoner skal ivaretas i fremtiden. Det må finnes en løsning slik at fripolisene forvaltes langsiktig og med sikte på best mulig avkastning for fripolisekundene, ikke for noen andre. Pensjonene må kunne opprettholde sin kjøpekraft. For å få til de nødvendige endringene kreves det et engasjement fra politikernes side. Pensjonistforbundet mener noe må gjøres, og det raskt, for å hindre at 336 milliarder kroner av privatpersoners pensjonspenger mister kjøpekraft i et skremmende tempo.

Rammer mange

Den negative utviklingen rammer i alt 600 000 personer som eier nærmere en million fripoliser. Ekstra ille er det for yngre som har mange år igjen til pensjonsalderen. Fortsetter dette, vil det ikke være mye igjen av pensjonen når de en gang skal ta den ut.

Fripolisene er mer eller mindre «fanget» hos den pensjonsleverandøren som de tilfeldigvis står hos. Det er ikke mulig å flytte fripolisene til en annen pensjonsleverandør, siden ingen av pensjonsleverandørene ønsker å ta imot flere fripoliser.

Dette er en uholdbar situasjon, som politikerne må ta tak i.

Back To Top