fbpx
skip to Main Content

Jobber for økt eksport av landbruksteknologi

Fakta: Høyres forslag til løsninger:
  • Fortsette satsingen på næringsrettet forskning og utvikling (FOU)
  • Etablere en ny og forbedret ordning for ansattopsjoner i oppstart- og vekstselskaper
  • Utarbeide en egen strategi for eksport av agri-tech i regi av Eksportstrategirådet
  • Etablere et katapultsenter for landbruksteknologi
  • Etablering av pilot-L som skal gi støtte til nye produkter for oppskalering og kommersialisering her hjemme, for så å kunne nå ut til nye markeder internasjonalt

Nye grep skal gi vekst og flere arbeidsplasser innen utvikling og produksjon av landbruksteknologi.

 

Utvikling av norsk eksportindustri er viktig for arbeidsplasser, velferd og bosetting i distriktene i årene fremover. Høyres ambisjon er at flere av disse bedriftene skal lykkes internasjonalt.
– Det er et stort potensial for økt eksport av landbruksteknologi. Nå lanserer vi ny politikk som vil legge til rette for at norske landbruksbedrifter skal lykkes internasjonalt og skape flere jobber i Norge, sier statsminister Erna Solberg.

Muligheter har gitt grobunn

De senere årene har flere norske bønder sett muligheter i nye innovative og teknologiske løsninger i landbruket. Disse løsningene har gitt grobrunn for flere bedrifter innen landbruksteknologi, eller agriteknologi (agritech), en næring som er i ferd med å bli et av verdens raskeste voksende markeder.

Globalt potensial

Etablerte norske agritech-bedrifter har store og gode muligheter for eksport. Bedriftene kan skaleres opp dersom flere våger å satse på et internasjonalt marked. Samtidig må det skapes enda flere mellomstore og små bedrifter, slik at vi får enda flere arbeidsplasser i fremtiden.  
–  Vi har satt oss som målsetning at agritech-næringen skal doble sin eksport innen 2030. Agritech-næringen har et enormt potensial for vekst på verdensbasis. Norge skal ta en god bit av denne kaken, sier Solberg.    

Norge med konkurransefortrinn

Konsulentselskapet McKinsey & Co Norges rapport fra september 2020 trekker frem agri-tech som en av 11 næringer hvor Norge har konkurransefortrinn, og som kan bli viktige for Norge i fremtiden. 
– Norge har de beste forutsetningene for å lykkes. Jeg tror vi står foran starten på et eksporteventyr, mener Solberg.  

Rapporten understreker at Norge har særlig tre konkurransefortrinn, hvorav det første handler om gode vilkår for offentlig-private samarbeid og sterke fag-miljø. Videre trekker de frem teknologikompetansen Norge har gjennom olje og gass, og de avslutter med å bekrefte at Norge har evne og muskler for testing og oppskalering av teknologi, bekreftet gjennom tidligere suksesshistorier på landbruk, som Yara AS.
– Fremover ønsker vi å se mer fra selskaper som N2 Applied, som har utviklet en maskin som produserer kunstgjødsel med basis i nitrogen fra kumøkk, sier Solberg.

Back To Top