fbpx
skip to Main Content
Taxi-skilt på et taket av en gul bil i et bymiljø.

– Taxi er like viktig i distriktene som i byene, for enkelte kanskje viktigere

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet.

 

Senterpartiet vil ha et drosjetilbud som er på plass 24/7 – 365 dager i året i alle lokalsamfunn.
Vi trenger offentlige krav til utdanning, tilgjengelighet, kvalitet, priser og kontroll. Samfunnsoppdraget som drosjene har hatt i 100 år, ble fjernet med regjeringens liberalisering av lovverket. Med et pennestrøk ble Taxi over alt, alltid – historie.

Det er riktignok innført en mulighet for en såkalt «enerettsmodell» i kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere. Denne modellen gjelder for enkeltturer som omfatter praiemarkedet, holdeplassmarkedet, og deler av bestillingsmarkedet. Et marked som stort sett ikke eksisterer i distriktene. Det ser vi tydelig nå når alle nye aktører etablerer seg i byene for å skumme fløten av et allerede sprengt marked. Det offentlige kontraktmarkedet som er pasientreiser, skoleskyss, kommunal transport, bestillingstransport, deler av TT-transporten og annen spesialskyss er ikke omfattet av «enerettsmodellen», men er distriktdrosjenes viktigste marked.

SP stiller store spørsmål ved hvordan dette vil fungere i praksis når det ikke er såkalt kontraktskjøring obligatorisk knyttet til modellen.
En rekke internasjonale taxiselskaper som konkurrerer om å vinne markedet i byer har etter taxireformen dukket opp på norske veier. En fellesnevner er at de baserer seg på forskjellige app løsninger.
Nå har turen kommet til Norge for blant annet Yango (Russland), Bolt (Estland) og Uber (USA). Nye løyver er nesten uten unntak knyttet til byene med 38% økning i landet, 51% økning i Oslo og en 22% økning i Innlandet.

Mange er arbeidsledige og har tilgang på bil i Norge. Renten er lav og tilgangen på kapital er god. Problemet er bare at kundetilgangen er begrenset.

Yango lanserer nå en ride-hailing-tjeneste i Norge, som beskrives som en tjeneste hvor kunder kan bestille turer, og sjåfører kan hente oppdrag, via en applikasjon på telefonen. Inntjeningen for sjåførene vil stå på egeninnsats og hvor aktiv man er. En dag kan være dårlig, en annen kan være bra. Det blir mindre betalt per tur, men flere turer veier opp for hverandre slik at virksomheten blir lønnsom, sier ledelsen i selskapet.
Liberaliseringen fører til dårlige arbeidsforhold og legger ikke opp til at man kan være taxisjåfør på fulltid. Taxinæringen skal ikke bestå av deltidsjobber i helgene. Det er derfor Senterpartiet slår ring om arbeidsplassene.
Vi vil opprettholde kjøreplikten. Dette og regulering av antall løyver fører til et godt taxitilbud i byene og distriktene. En overetablering av taxier i de største byene vil gå utover taxier på mindre plasser. Dette er ingen tjent med.

Vi kan komme i den situasjonen at kommuner i dag ikke lenger vil ha et taxitilbud. Vi må ikke undervurdere hvor sentral taxien er for samfunnet. De gjennomfører pasientreiser, sørger for at unger kommer på skolen og er ofte det eneste kollektive tilbudet folk i distriktene har. Vi er ikke imot smarte teknologiske løsninger som gjør tilbudet bedre, men det må være mulig å utvikle dette uten utenlandske aktører med mål om kortsiktig profitt.
Senterpartiet vil ha et seriøst arbeidsliv og vil jobbe for å sikre norske arbeidsplasser i hele landet. Senterpartiet har hele tiden advart mot endringene i regelverket for drosje. Vi advarte fordi lovendringene fører til sosial dumping og et dårligere drosjetilbud for folk i hele landet.

Senterpartiet er sterkt imot liberaliseringen av taxinæringen som nå foregår. Dette er en av våre prioriterte saker som vi skal reversere dersom vi kommer i regjering.

Back To Top