fbpx
skip to Main Content

Første spadetak på Gartnerløkka er tatt

Mandag ble det markert oppstart av «Entreprise 1» på prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand, og det ble gjort med en elektrisk gravemaskin.

 

Det elektriske skuffetaket markerer oppstarten på arbeidene på hele prosjektet. Riktignok er det kun den første del-entreprisen som er i gang nå. «Entreprise 2», som er den største delen av arbeidene, starter rundt årsskiftet, etter at den første entreprisen er ferdig.

Kontrakten for den første entreprisen ble inngått med lokal entreprenør Holbæk Anlegg AS tidligere i år.
– Vi er veldig fornøyde med å være i gang med arbeidet på ordentlig nå, og så er vi naturligvis spente på gjennomføringen av et fossilfritt anlegg, for dette har ikke vi heller vært med på tidligere, bedyrer byggeleder Erling Andre Flo.

Fossilfritt anlegg

Entreprisen er å regne som fossilfri, det vil si at maskiner enten går på elektrisitet eller biodiesel. Gartnerløkka-Kolsdalen er med i en pilot for fossilfrie anlegg, sammen med tre andre prosjekter i Statens vegvesen.
– I kontraktene ønsker Statens vegvesen å stille krav til bruk av fossilfritt drivstoff der det er mulig, og stimulere til så stor andel som mulig. En god klimavennlig anleggsgjennomføring blir også vurdert ved tildeling av kontraktene, sier Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder.

Godt samarbeid

Som byggherre gjennomførte Statens Vegvesen, sammen med entreprenøren Holbæk Anlegg AS, et samhandlingsmøte tidligere denne måneden. Der ble det, som følge av godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør, lagt en solid plan for hvordan jobben skal utføres på en best mulig måte. Entreprisen innebærer omlegging av rør og ledninger, overvannsledning og trekkerør for fiber og strøm. Dette skal gjøres i området rundt Havnegata, og skal ikke påvirke dagens trafikksystem nevneverdig.

Ferdigstillelsesfristen for «Entreprise 1» er satt til 15. desember  2021.

Back To Top