fbpx
skip to Main Content

Deltidskrisa rammer ansatte og pasienter i alle kommunene i Agder viser ny rapport:

Norge mangler helsearbeidere

Hele 20% av Fagforbundets medlemmer i Agder ønsker større stilling. Fagforbundet krever lovfestet rett til heltid.

 

– Vi krever lovfestet rett til heltid, sier Roy Gyberg, leder i Fagforbundet Agder.
Hver femte medlem av Fagforbundet ønsker seg større stilling, viser en undersøkelse blant forbundets nærmere 400.000 medlemmer.
– De politiske partiene må sørge for at medlemmene våre får stillingsprosenter det går an å leve av og med.

Retten til heltid må bli en selvfølge, sier Roy Gyberg, leder i Fagforbundet Agder.
Nå krever Fagforbundet at Stortinget vedtar en lovfestet rett til hel stilling. Forbundet vil at hovedregelen skal være at stillinger som lyses ut skal være heltidsstillinger. Dersom en stilling lyses ut som deltidsstilling, skal arbeidsgiver måtte dokumentere at det ikke er behov for en hel stilling.

Ansatte og pasienter rammes

Deltidskrisa har store, negative konsekvenser for Fagforbundets medlemmer. De deltidsansatte sliter med å få boliglån, har manglende forutsigbarhet i hverdagen og dårlig pensjon.
– Våre medlemmer har ikke de samme mulighetene som andre arbeidstakere, fordi så mange bare får små deltidsstillinger, sier Roy Gyberg, leder i Fagforbundet Agder.

Pasienter og brukere blir også rammet av deltidskrisa, understreker Fagforbundet.
– Deltidskrisa gjør at pasienter og brukere må forholde seg til unødvendig mange helsearbeidere, som gir dem daglig omsorg og pleie. Dette er uverdig for pasientene og brukerne. Dessuten har vi under koronakrisa sett at smittefaren øker fordi de deltidsansatte tvinges til å ta vakter på flere institusjoner for å få økonomien til å gå opp.

Norge mangler helsearbeidere

Fagforbundet trekker også fram at Norge kommer til å få stort behov for flere helsearbeidere i årene framover. Tall fra SSB viser at Norge i 2035 kan mangle 36 000 helsefagarbeidere.
– Norge er avhengig av at mange unge velger yrker i helsevesenet. Da må vi ha noe mer å tilby dem enn små deltidsstillinger og uforutsigbare vakter. Ungdom vil ha trygge, faste og hele stillinger, sier Roy Gyberg, leder i Fagforbundet Agder.

Back To Top