fbpx
skip to Main Content

– Norges Bank er helt klart på etterskudd

Boligprisene øker

Boligprisene har økt 9,4 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. De sesongjusterte boligprisene økte hele 1,0 prosent i august. – Økt rente og høyere boligbygging vil sannsynligvis dempe prisveksten, men Norges Bank er helt klart på etterskudd, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

 

– Veksten i norsk økonomi er sterk. Vi har kommet ut av koronakrisen og rett inn i en oppgangsperiode i norsk økonomi. I motsetning til tidligere økonomiske nedturer forsvant aldri etterspørselen under denne krisen, sier Frengstad Bjerknes.

Nullrente, lettelser i kredittpolitikken, ekspansiv finanspolitikk, tvungen sparing og sannsynligvis endrede preferanser har gitt kraftig boligprisvekst. Dette er et mønster vi ser i de fleste vestlige land, påpeker Frengstad Bjerknes.
– Det er riktig med krisetiltak i krisetider. Problemet er at sentralbankene holder på tiltakene for lenge. Resultatet blir eksplosiv etterspørsel i boligmarkedet, noe som har uheldig langsiktige konsekvenser for norsk økonomi og alle som står utenfor boligmarkedet, sier Frengstad Bjerknes.

Back To Top