fbpx
skip to Main Content

– Sett av tid til dataspill med barna

Fakta:
Mer populært enn fotball og turn 

86 prosent av alle barn spiller, og kanskje er gaming en av de største fritidsaktivitetene om man ser på deltakerantall. Det er liten tvil om at spill er blitt en viktig arena for barn og unge og mange barn ønsker også at de voksne skal bli med.
Samtidig viser undersøkelser at foreldre ikke alltid synes det er så enkelt å forholde seg til barn og gaming:
  • 56 prosent av foreldre er ofte eller av og til uenige med barnet om tidsbruk på spill.
  • 55 prosent av foreldre er bekymret for barnas spilling.
  • 8 av 10 foreldre er usikre på hvordan de skal forholde seg til barnas spilling.
(Foreldre om Barn og Medier, 2020 og Blå Kors/Ipsos, 2021) 

Barnevakten drar i gang en årlig spilluke hver høst for å inspirere foreldre til å spille mer dataspill sammen med barna. Statsministeren er med på å promotere høstens spilluke 18. – 24. oktober.

 

Tiden er inne for å endre holdninger til gaming som noe bare barna gjør, og heller noe familien gjør sammen.
– For å redusere utfordringene på nett, som også oppstår i spill, kan ikke barna overlates alene på denne arenaen. Nettmobbing, pengebruk i spill, uegnet innhold, og ekskludering er eksempler på samhandling i spill som voksne ikke får med seg dersom barna bare sitter alene med skjermen på barnerommet, sier Kris Leslie Munthe som er rådgiver på spill og apper i Barnevakten.

Involvering = forebygging

Lederen mener de voksne mer må på banen.
– Barnevakten ønsker derfor å veilede foreldre og lærere spesielt denne uken. Vi lanserer konkurranser, webinarer, undervisningsopplegg og mer, på ideelt grunnlag.  Det er mange grunner til å oppfordre voksne til å engasjere seg mer i barnas spilling. Det ene er at vi tilbringer mye tid på hver vår skjerm og spill kan være en motsats og en samlende aktivitet for hele familien. Å involvere seg positivt kan også forebygge noen av bekymringsfaktorene som øker etter hvert som barna blir eldre, fremholder Munthe. 

Får mer tid med barna

Kanskje viktigst av alt, er tiden man får sammen med barna.
– En mulighet for kvalitetstid og nærhet som forsvinner dersom barna bare sitter foran skjermen alene. Det er dessuten enklere å sette gode rammer rundt spillingen når man har vist interesse og fått mer kjennskap i hva det går i, avslutter Munthe.
Back To Top