fbpx
skip to Main Content

– Strømprisen må ned!

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet.

Senterpartiet vil sikre lav strømpris i Norge. Vi vil ta tilbake nasjonal kontroll over norsk energipolitikk.

Strømmen i Norge er blitt altfor dyr. Nå i september er strømprisen i Norge om lag tre ganger høyere enn på samme tid for to år siden. Det trengs klare politiske grep for å sikre at strømprisen går ned. Dersom vi fortsetter på dagens politiske kurs, vil strømprisen derimot fortsette å stige.

Et åpenbart grep som vil bidra til lavere strømpris, er å senke avgiftene. Under Høyre og FrP sin tid i regjering, har avgifta på strøm økt med nesten 50 prosent. Dette kan ikke Senterpartiet akseptere. I stedet for å gi enda flere skattelettelser til de aller rikeste, vil Senterpartiet senke avgiftene for vanlige folk i Norge. Vi vil senke avgiftene på strøm allerede ved første mulighet, som er høstens statsbudsjett.

Det neste grepet som må gjøres, er å stanse enhver maktoverføring til EU over norsk energipolitikk. Senterpartiet foreslo i Stortinget i år å melde Norge ut av ACER. Vi er grunnleggende uenige med målet til ACER, et mål som vil gi høyere strømpriser i Norge dersom ACER lykkes. ACERs oppdrag er å fremme et «fullt integrert» internt energimarked i Europa. I fjor var strømprisene i for eksempel Tyskland mer enn dobbelt så høye som i Norge. EUs energi-union er ment å sikre at strømmen flyter dit prisene er høyest, og gjør det svært vanskelig å ha kontroll over eksporten av norsk strøm. Hvis Norge integreres tettere med det europeiske strømnettet, vil Norge importere stadig høyere europeiske strømpriser. Dette vil svekke norsk industri, føre til tap av arbeidsplasser og bli dyrt for familier med vanlige inntekter i Norge.

Det har de siste par årene vært stor uro innen blant annet norsk industri for utbygging av den store utenlandskabelen North Connect. Dersom North Connect blir tillat bygget, vil den gjøre strømmen enda dyrere i Norge. Utenlandskabelen står også på EUs liste over prioriterte prosjekter og EU har bevilget 10 millioner euro til prosjektet. Da Senterpartiet sist satt i regjering, krevde vi at kabelen skulle fjernes fra EUs liste. Så fort Høyre og FrP tok over regjeringskontorene, lot de derimot EU presse oss til å holde den på sin utbyggingsliste. I tillegg endret Høyre og FrP loven slik at det ble mulig å bygge utenlandskabelen. Senterpartiet har ved flere anledninger foreslått at Stortinget skal si nei til kabelen. Høyreregjeringen og Arbeiderpartiet har stemt imot Senterpartiets forslag.

Lav norsk strømpris er viktig for å bygge ny grønn industri og for å holde kostnadene til folk og næringsliv nede. Dersom den kraftkrevende industrien legges ned i Norge og flyttes til andre land, taper vi norske arbeidsplasser og svekker vår egen velferd. Samtidig ender vi opp med at de globale klimautslippene øker.

I et kaldt og mørkt land som Norge burde alle være bekymret for de høye strømprisene vi har nå. Det trengs nå en politikk der vi aktivt arbeider for å få tilbake kontrollen og gjennom aktive grep sikrer en lavere strømpris i Norge.

Back To Top