fbpx
skip to Main Content

Nytt utvalg skal se på forenklinger for næringslivet

Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. Utvalget skal blant annet se på digitaliseringsmuligheter og hva Norge kan lære av andre land.

 

– Denne regjeringen har gjennom forenklinger spart samfunnet for milliarder av kroner.  Store og viktige forenklinger er allerede gjennomført. Et spørsmål er hvor stort potensialet for forenklinger er i det videre, og på hvilke områder. Nå setter vi ned et utvalg som skal gi regjeringen råd om hvordan forenklingsarbeidet bør tas videre, sier næringsminister Iselin Nybø.

Forenklinger bidrar til økt verdiskaping for både næringsliv og forvaltning. Samtidig er både regelverk og rapportering etablert for å ivareta sentrale samfunnshensyn, og dette er et avgjørende perspektiv å ha med når muligheter for forenkling skal vurderes.
Utvalget skal vurdere det norske regelverksarbeidet, digitaliseringsarbeidet og internasjonale erfaringer som kan være relevante for arbeidet med forenklinger for næringslivet.

Utvalgets sammensetning:

Medlemmer:

  • Styreleder Thomas Falck (leder), Oslo
  • Dekan Gry Agnete Alsos, Bodø
  • Førsteamanuensis Malin Arve, Bergen
  • Pensjonert skattedirektør Svein Ragnar Kristensen, Oslo
  • Seniorrådgiver Jon Håkon Odd, Sogndal
  • Administrerende direktør Berit Rian, Trondheim
  • Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar
Back To Top