fbpx
skip to Main Content

Slår alarm om unge uføre

Antallet uføre øker, og det bekymrer.

 

En ny undersøkelse viser at halvparten av norske studenter kjenner noen som er ung og ufør, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring. Funnet kommer fra en undersøkelse Sentio har utført for selskapet.

Historisk antall unge før

Tall fra NAV viser at det var 21 201 uføre under 29 år i Norge ved utgangen av første halvår 2021.
– Det er et historisk høyt tall. 350 unge voksne mellom 18-29 år er blitt uføre de siste 12 månedene. Det er nesten en person hver eneste dag, sier Skjerven.

Etterlyser tiltak for skoleungdom

Psykiske lidelser er en viktig årsak til uførhet blant unge.
– Derfor er det viktig å sette inn forebyggende tiltak allerede på videregående skole. Bedre individuell oppfølgning, lavterskeltilbud for de med lette til moderate symptomer, og sterkere satsning på arbeidsrettede tiltak for de som faller ut av skolen er viktig, sier fagansvarlig psykolog Oshadie Samarkoon i den digitale helsetjenesten Eyr.

– Å stå uten jobb er en ekstra psykisk belastning, ifølge psykologen.

Faller tidlig ut av arbeid

Vi mennesker har behov for økonomisk trygghet i tillegg til å føle tilhørighet og mestring.
– Dette er grunnen til at arbeid har en positiv effekt på oss. I tillegg er det slik at hvis du faller ut av arbeid i ung alder, får du en dårligere tilknytning senere i livet, sier hun.

NAV forklarer veksten i andelen unge med en kombinasjon av endringer i regelverk, helse og demografi de siste 30 årene. En konkret faktor som trekkes fram er flere barn og unge med psykiske lidelser. En annen viktig årsak er at Tidsbegrenset uføretrygd ble innført i 2004 og utsettelsen av tidspunktet for når uføretrygd innvilges.

Studenter sliter psykisk

Undersøkelsen blant 1000 studenter, som Sentio har utført for Frende, forteller mer om hvordan norske studenter sliter mentalt for tiden.
– En av tre sier at de har følt på økte psykiske helseutfordringer siden pandemiens start. Halvparten føler mer usikkerhet og håpløshet, mens nesten 60 prosent sier at de kjenner på økte økonomiske bekymringer. Alt dette påvirker psyken. Å gå rundt med slike bekymringer over tid er ikke bra. Jeg håper studenter som ikke føler at de håndterer bekymringene godt nok selv ber om hjelp, sier Helge Skjerven.

Bekymret for å bli syk selv

De unge kjenner ikke bare til uførhet i egen omgangskrets. Mange går også med en frykt for å ende i samme situasjon selv.
– Vi har også spurt studentene om de er bekymret for å bli langvarig syke selv. Hele to av tre svarer at de er det, sier Helge Skjerven i Frende Forsikring.

Back To Top