fbpx
skip to Main Content
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

– Et grått budsjett for næringslivet

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet.

Løsningen på klima- og miljøkrisen ligger i å få med seg hele næringslivet. Vi må skape titusenvis av nye jobber samtidig som vi omstiller hele økonomien.

 

Dette er et grått budsjett. Hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen må vi ha med oss hele næringslivet. Vi må være like offensive på sirkulær økonomi og kutt av utslipp i handels- og tjenestenæringen som på utslippskutt i industrien.
Syv av ti jobber i privat sektor er i handel og tjenesteytende næringer, og 2/3 av verdiskapingen skjer her. Disse virksomhetene er avgjørende for levende og gode lokalsamfunn i hele landet.

Vi trenger politiske løsninger som sørger for at alle får ta del i det grønne skiftet. Det handler om å styrke konkurransekraften til norske virksomheter, sier Horneland Kristensen, som forventer at den nye regjeringen prioriterer dette arbeidet og kommer raskt i gang.
Hvis vi skal opprettholde velferden vår må vi skape 250.000 nye jobber innen 2030, samtidig som vi løser klima- og miljøkrisen. Da må vi tilpasse skatter og avgifter og lover og regler på en måte som stimulerer til innovasjon og grønn omstilling. Her har vi en lang vei å gå, og veldig liten tid å gjøre det på.

Budsjettet legger opp til en videreføring av dagens kompetansepolitikk. Dette er ikke tilstrekkelig, hvis vi skal klare den store omstillingen vi står overfor.
Vi må ha en helhetlig styrking av livslang læring og en arbeidslivsnær retning på politikken, slik at folk kan delta i arbeidslivet og at arbeidslivet får tilgang til den kompetansen de trenger fremover.

Virke mener:

  • Skatte- og avgiftssystemet må vris i en grønnere retning, som stimulerer til omstilling i næringslivet. Miljøkrav og prising av utslipp må gjøres likt for alle virksomheter. I dag er noen sektorer unntatt. Overgang til sirkulær økonomi er avhengig av at miljøkostnadene prises inn i produksjon.
  • Skattefunn bør utvides til miljøfunn, for å stimulere til utvikling av sirkulære forretningsmodeller. Det bør etableres en prøveordning med en bevilgning på 125 mill. kroner.
  • Det er flere lover og regler som fungerer som barrierer mot grønn omstilling. Disse må endres, sånn at det blir både mulig og lønnsomt å satse på sirkulær økonomi.
Back To Top