fbpx
skip to Main Content
Bliksund AS presenterer sin løsning hos Bisbebjerg Hospital i København. Fra venstre: Martin Kasseth (forretningsutvikler i Bliksund AS), Janne Tvedt Morstøl (CEO Bliksund AS) og Jan Falkevik, Corporate Development i Bliksund AS. Foto: Innovasjon Norge

Grimstad-firma løser helseutfordringer i Danmark

Grimstad-bedriften, Bliksund, er i København og presenterer digitaliseringsløsninger for primærhelsetjenesten som Danmark har bruk for.

 

Seks norske bedrifter, deriblant Bliksund AS, er nå i København og presenterer digitaliseringsløsninger for primærhelsetjenesten, som det er et stort behov for i Danmark. Bedriftene får verdifull kompetanse om hva danskene ser etter, og pilotprosjektene kan være rett rundt hjørnet.
Bliksund leverer løsninger som muliggjør den digitale transformasjonen i prehospitalt område, og er i Danmark for å presentere elektronisk ambulansejournal og portalløsning for nødetater.

Norge og Danmark står overfor flere av de samme samfunnsutfordringene. De såkalte «babyboomers» er nå ca. 70-75 år gamle, og vil fremover kunne bli en stor utfordring for primærhelsetjenesten, fordi det er så mange av dem.

Store behov i Danmark

Basert på flere ulike rapporter i 2017 identifiserte Innovasjon Norge og den norske ambassaden i København i felleskap, store behov i Danmark for å finne løsninger som kan øke innbyggernes livskvalitet og ikke minst forbedre de ansatte i helse- og omsorgsektoren sine arbeidsforhold, og øke effektiviteten. På bakgrunn av dette har Innovasjon Norge samlet en gruppe bedrifter som kan levere på disse behovene, og gjennom eksportprogrammet Global Growth er de nå i Danmark og presenterer løsningene sine for sykehus, kommuner og private aktører. Gruppen har vært i Århus, Aalborg og København.
– Både Norge og Danmark er på et høyt nivå når det gjelder digitalisering, og våre løsninger kan lett tilpasses til hverandres markeder. Primærhelsetjenestene bør rigges slik at det blir enklere å kunne følge opp den enkelte, og diagnostisere og behandle pasienter hjemme i betydelig større grad. Digitalisering av disse tjenestene vil føre til god informasjonsflyt, effektivitet og sikkerhet, sier hun. sier fagleder for helseteknologi i Innovasjon Norge, Catherine Capdeville.

Løsninger fra Grimstad

De norske løsningene som blir presentert rundt i Danmark dreier seg alle om digitalisering av primærhelsetjenester, men spenner fra anonymisert pasientovervåking og digitale samhandlingstavler, til elektronisk ambulansejournal og annen software for nødetater og helsetjeneste.

Bliksund AS, har nå vært på besøk hos Bisbebjerg Hospital i København, som ønsker seg mer effektivitet rundt akuttmottaket og hvordan unngå at de som kan behandles hjemme kommer inn på mottaket. Firmaet jobber med digitale løsninger for effektivt mottak og dialog mellom behandlende lege på sykehus og de som behandler ute, slik at man ikke trenger å ta inn pasienter unødig.
– Vår elektroniske ambulansejournal sørger for at data om pasienten er tilgjengelig til enhver tid og god overføring av pasientdata til akuttmottaket, slik at de har informasjon om pasienten som er på vei inn. Dette kan være en nyttig løsning for Bisbebjerg Hospital som har de samme utfordringene som vi har hjemme i Norge med akkurat dette, sier administrerende direktør i Bliksund AS, Janne Tvedt Morstøl.

Norsk eksport

Norge er langt fremme når det gjelder innovasjon og digitalisering i helse- og omsorgsektoren. Innovasjon Norge ser derfor eksportpotensialet i norsk helse- og omsorgsteknologi.
– Innovasjon Norge har en posisjon der vi gjennom våre regionkontor i Norge er med på å utvikle de delene av næringslivet der det skjer mye innovasjon, samtidig som vi gjennom våre kontor rundt i verden identifiserer markedsmuligheter. Global Growth-programmet er et glimrende eksempel på hvordan vi kan matche norsk innovasjon med muligheter i utlandet for å øke norsk eksport, og helse- og omsorgsektoren er veldig spennende i denne sammenhengen, sier Per Niederbach, direktør for eksport i Innovasjon Norge.

Om Global Growth

Innovasjon Norge tilbyr eksportprogrammet Global Growth til grupper av ambisiøse og eksportorienterte bedrifter for å bidra til at de lykkes i nye markeder eller øker salget i markeder der de allerede er posisjonert.
Programmene er skreddersydd for bedrifter innenfor samme sektor, og består av forberedende kurs hjemme og samlinger i de aktuelle internasjonale markedene. I tett samarbeid med næringer hjemme, våre kontorer i utlandet og andre internasjonale aktører vil vi åpne «de riktige» dørene for å øke mulighetene for eksportsuksess.

Back To Top