fbpx
skip to Main Content

Solid resultat for Agder Energi

Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 1 001 millioner kroner per tredje kvartal 2021. I samme periode i fjor hadde konsernet et resultat på 187 millioner kroner etter skatt.

 

– I et år preget av rekordhøye kraftpriser, høy produksjon og god drift, har konsernets vannkraftvirksomhet levert sterke resultater. Vi har lenge jobbet med å redusere konsernets kostnader. Dette har påvirket resultatet positivt i perioden, sier konsernsjef Steffen Syvertsen.

De høye kraftprisene har gitt et betydelig press på LOS sine marginer, og selskapet har hatt en resultatnedgang i år.

Økte kraftpriser

I Agder Energis prisområde økte den gjennomsnittlige spotprisen kraftig og var per 3. kvartal 59,1 øre per kilowattime (kWh), mot 8,5 øre i samme periode i fjor.
– Samtidig som Agder Energi leverer et godt resultat som kommer innbyggerne i våre eierkommuner til gode i form av økte utbytter og skatteinntekter, vet vi at den høye strømprisen er en utfordring for mange kunder, også på Agder, sier Syvertsen. Han legger til at økningen i strømprisen skyldes flere forhold.
– Selv om elektrisitet er en handelsvare, er den også en samfunnstjeneste som handler om folks ve og vel. Vi i Agder Energi kan ikke styre strømprisen, men vi har vært tydelige på at politiske myndigheter må ta grep. Det gjelder både i denne akutte situasjonen og fremover, fremholder Syvertsen.

Dette understreket han også i en kronikk i Dagens Næringsliv for kort tid siden.

Økt vannkraftproduksjon

Vannkraftproduksjonen per 3. kvartal i 2021 var på 6 466 gigawattimer (GWh), som dekker det gjennomsnittlige energibehovet til over 400 000 boliger. Til sammenligning var produksjonen per 3. kvartal i fjor på 5 614 GWh. Det er en økning på 15 prosent. I 3. kvartal i år var produksjonen på 1 437 GWh, som tilsvarer gjennomsnittlig årlig energibehov til nesten 90 000 boliger, mot 1 255 GWh i 3. kvartal i fjor.

Høye kraftpriser fremover

Mens kraftprisene var rekordlave i 2020, økte de i 2021 og var i 3. kvartal rekordhøye.
– Høsten har vært langt tørrere enn normalt. Uvanlig lite nedbør har gitt mindre vann til vår produksjon, noe som har ført til at ressursbeholdningen vår, det vil si vann og snø, har svekket seg i kvartalet, sier Syvertsen.Terminprisene indikerer høye priser også for resten av året.
– Ved utgangen av september hadde vi en ressursbeholdning som var lavere enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover, forventer vi en høyere kraftproduksjon i 2021, og en vesentlig høyere netto energiomsetning i 2021 enn i 2020, sier Syvertsen.

Stabilt, lavt sykefravær

I Agder Energi har sykefraværet holdt seg stabilt og lavt de seneste årene. Målet er et sykefravær på mindre enn 3 prosent og de siste 12 måneder har det vært på 2,5 prosent. I forrige 12-måneders periode var sykefraværet 2,8 prosent.
– Vi jobber aktivt med helse-, miljø og sikkerhet i hele konsernet og legger stor vekt på å forebygge risiko og gjøre alle bevisst på å jobbe tryggest mulig, forteller Syvertsen.

Back To Top