fbpx
skip to Main Content

Kryptoverdier gjemt unna? Nå kommer futen etter deg

Fakta: Krypto i Norge
  • Skatteetaten har identifisert mellom 60 000 og 70 000 eiere av kryptovaluta.
  • Det reelle tallet i Norge anslås å være rundt 300 000 personer.
  • Det er vanskelig å angi verdien av inntekt og formue disse eierne besitter, men det er rimelig å anta at det er snakk om titalls milliarder kroner – verdier som altså ikke beskattes korrekt.

Verdier for titalls milliarder kroner i kryptovaluta oppgis ikke til beskatning. Skatteetaten styrker nå ekspertgruppen som jobber med kryptovaluta for å veilede og kontrollere mer.

 

Kryptoverdier er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. Den enkelte må selv sørge for å opplyse om verdiene. Nye tall viser at det fremdeles er mange som ikke rapporterer kryptovaluta i skattemeldingen. Skattemyndighetene følger derfor opp i 2022 med skjerpet innsats både på veiledning og kontroll.
– I tillegg til styrket veiledning, vil vi fremover gjennomføre målrettede kontroller mot både enkeltpersoner og selskaper, lover divisjonsdirektør i Skatteetaten Odd Woxholt.

Nye kryptotall

Oppdaterte tall for skattemeldingen 2020 er nå klare. Sammenliknet med tidligere år viser resultatene en markant økning i antall personer som nå rapporterer at de eier kryptovaluta. Også innrapporterte inntekter og formuer øker kraftig:

  • 8723 personer rapportere i 2019 at de eide kryptovaluta.
  • I 2020 økte antallet personer til 13 846.
  • Rapporterte inntekter i 2019: 298 millioner kroner.
  • Rapportere inntekter 2020: 951 millioner kroner.
  • Rapporterte formuer i 2019: 1,7 milliarder kroner.
  • Rapporterte formuer 2020: 7,5 milliarder kroner.

Skjerper innsatsen

Skatteetaten er glade for at flere oppgir sine inntekter og formuer.
– Selv om vi prosentvis ser en markant økning, er vi ikke naive. Det er langt flere som ikke rapporterer, enn dem som korrekt rapporterer. Derfor vil vi nå skjerpe innsatsen mot dem som skjuler inntekter og formuer som stammer fra kryptovaluta.

Divisjonsdirektør i Skatteetaten Odd Woxholt. Foto: Skatteetaten

Oppbemanner med krypto-eksperter

Skatteetaten har en egen ekspertgruppe som arbeider målrettet med kryptovaluta. Gruppen blir nå oppbemannet. Oppgaven blir å øke etterlevelsen blant dem som eier ulike former for kryptoverdier.
– Mye av gapet skyldes trolig at en del kryptoeiere ikke har satt seg godt nok inn i regelverket rundt skatt på kryptovaluta. Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge lover og regler, og vi ønsker å hjelpe dem som investerer i krypto til å gjøre det riktig. Samtidig må vi erkjenne at store beløp unndras. Uansett om dette er bevisst eller ubevisst, er det viktig å følge opp slik at det får konsekvenser hvis noen prøver å unndra seg beskatning. De som ikke oppgir verdier til beskatning risikerer tilleggsskatt. Grove saker politianmelder vi, sier Woxholt.

Slik rapporterer du kryptovaluta

I tre år etter innleveringsfristen har du mulighet til å endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt.
Du må selv rapportere kryptovaluta på skattemeldingen.I den nye skattemeldingen er det et eget opplysningsfelt hvor kryptovaluta skal fylles ut.
Hvis du har solgt kryptovaluta med tap kan du få fradrag for det, men du må kunne dokumentere både inngangsverdien og salgsprisen så godt som mulig med informasjon fra kryptobørsene.
Det er viktig å passe på at det samlede resultat for alle transaksjoner totalt er meldt inn (gevinst/tap), ikke bare totalt hvor mye kryptovaluta du eier.
Det er nå mange som arbeider med årsregnskapene sine og kan ha behov for veiledning. På Skatteetatens nettside får du veiledning om hvordan du skal fastsette verdien, rapportere og dokumentere gevinst, tap, utbytte og formue for kryptovaluta.

Back To Top