fbpx
skip to Main Content

Fra lærling til butikksjef

Thomas Fuglestad begynte som lærling i salgsfaget. Nå eier og driver han Power Søgne sammen med Svein Arne Bentsen.
– Vi skulle hatt langt flere som tok det samme løpet men mangler personer som ønsker å ta et utdanningsløp med fagbrev etter endt læretid, sier Fagopplæring Sør.

 

– Det er travle, hektiske – og artige dager, smiler Thomas Fuglestad.

Kombinerte jobb og utdanning

For noen år siden var han på jakt etter å finne sin vei inn i arbeidslivet. Svaret og veien for hans del ble et samarbeid med Fagopplæring Sør, et tverrfaglig opplæringskontor på Agder som tilbyr fagbrev og jobber for tre bransjer i hele Agder; handelsnæringen, industri og helse/oppvekst.
– Jeg kombinerte utdanning med å bli lærling hos Power Mandal. Etter endt læretid og bestått fagbrev, fikk jeg fast jobb, forteller Thomas Fuglestad. I dag er han varehussjef for Power Lyngdal og Power Søgne.

Det stoppet imidlertid ikke der. Hos Power jobbet han tett sammen med Svein Arne Bentsen. En tid etter at Fuglestad hadde tatt fagbrevet, begynte han og Bentsen å drive Power-butikkene i Lyngdal og Farsund.
– Det var en spennende tid. Butikkene skulle bygges opp, minnes Thomas.

– Det hadde ikke vært mulig å gjøre det uten at Thomas ble med, sier Bentsen.

Driver Power i Søgne

Om det ikke skulle være nok, ble de to også spurt om å stå for driften da Power skulle etablere seg i Søgne. Da var de to kommet såpass godt av gårde, at andre kunne stå for driften i vest. Thomas Fuglestad og Svein Arne Bentsen slo til, og da driften i vest gikk enda bedre, kjøpte de to butikken av eierne.

Thomas Fuglestad er langt fra den eneste lærlingen som Svein Arne Bentsen har tatt inn.
– Alt i alt har vi tatt inn mellom ti og 15 lærlinger på de butikkene hvor jeg har vært involvert. Å satse på lærlinger er en fin-fin anledning til å sikre en god rekruttering av personell til butikken. Vi sikrer også at vi får personer med god kompetanse, som kan salgsfaget, og som evner å følge opp kundene med god service underveis. Å få inn nye personer gjør at vi utvikler oss, og også miljømessig sett betyr det mye for oss. Alle lærlinger vi har tatt inn, være seg i salgsfaget eller IKT, har fått fast jobb etterpå, sier Bentsen.

Stort behov for flere lærlinger

Odd-Inge Johannessen som er daglig leder ved Fagopplæring Sør, sier det er et stort behov for å få ut nye kandidater til handelsnæringen.
– Det er mange ledige læreplasser, og det er en åpning for alle så lenge de har noen basisferdigheter i bunn; at de kan norsk skriftlig og muntlig, og at de har motivasjon. Har man interessen og motivasjonen på plass, kan alt ordnes. Da finnes det ingen begrensninger. Det er derfor åpning for alle typer kandidater, uansett om de kommer fra NAV, fra skolen, fra attføring, eller om man har gått ledig en periode og nå ønsker å komme i gang med et utdannelsesløp som ender med fagbrev og fast jobb, sier Johannessen.

Store muligheter

Det er ikke alle som vet at mulighetene er så store som de faktisk er.
– Innen veldig mange av fagområdene er det stor mangel på kandidater. Vi mangler flere, og hadde vi fått inn 20-30 nye kandidater i dag, skulle vi ha skaffet dem en lærlingeplass i løpet av få dager, og da spesielt innen handelsnæringen, sier han.

Skreddersyr i hvert tilfelle

Det er ikke bare ungdommer som er ferdig med ungdomsskolen og som er i gang med en yrkesrettet utdanning som Fagopplæring Sør kan hjelpe.
– Vi har mange eksempler på personer som har vært i arbeidslivet en stund og som trenger påfyll av ny kompetanse, ettersom arbeidslivet er i stadig endring. Flere av våre kandidater er voksne som etter noen år i arbeidslivet velger et løp parallelt med jobben, for å ta fagbrev innen andre fagområder de har behov for, sier Mone Stusvig i Fagopplæring Sør.

– Vi skeddersyr et opplegg i hvert enkelt tilfelle, og følger godt opp den enkelte underveis, sier Stusvig videre.

– Bentsen, hva er bakgrunnen for at du har valgt å satse på å ha lærlinger?

– Det er gøy å se hvordan unge kan utvikle seg når de får muligheten til det, å se hvordan de vokser som selgere og mennesker. Det er motiverende å se hva som skjer når mennesker får mer selvtillit og utvikler seg, sier Svein Arne.

Godt samarbeid

Han berømmer også samarbeidet med Fagopplæring Sør.
– Oppfølgingen er god, og det legges godt til rette for at vi kan gjennomføre løpet fra vi tar inn en person som lærling, gjennom læretiden og frem til at fagbrevet er gjennomført og bestått. Oppfølgingen vi får gjør at jeg ikke står alene, og kan konsentrere meg om butikkdriften, og hvor jeg kan slippe en haug med papirer som skal følges opp, sier han.

– Hele ordningen med å få utplassert en lærling er basert på en god oppfølging fra vår side, sier Mone Stusvig i Fagopplæring Sør.

– Vi tar først en samtale med den som ønsker å bli lærling for å kartlegge behov og ønsker, og informerer så bedriften om kandidaten vi har funnet. Når vedkommende så er i gang, tar vi hånd om alt det formelle, alle papirer, læreplaner og frister, følger opp lærlingen og lærebedriften underveis og sørger også for at lærlingen meldes opp til fagprøve når tiden er inne for det, sier Stusvig.

Back To Top