fbpx
skip to Main Content
NABOLAGSMARKED: Flere steder i Posebyen kunne man se små nabolagsmarked lørdag 7. mai.

Rondt forbi, uke 19-20

Vi holder deg oppdatert på smått og stort av nyheter fra Kristiansand og omegn.

 

Andre oppfriskningsdose til 80+

Personer som er 80 år eller eldre kan nå få sin andre oppfriskningsdose med koronavaksine. Leder av Kristiansand vaksinasjonssenter, Kjersti Jortveit, forteller at tilbudet om andre oppfriskningsdose ikke innebærer at det er en generell anbefaling fra helsemyndighetene.
– Andre oppfriskningsdose er per nå ikke en generell anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Men de har åpnet for at innbyggere over 80 år kan få sin andre oppfriskningsdose dersom de ønsker det selv, og dette følger vi opp, sier Jortveit.

Ungdata-resultatene er klare

Hvert år blir skoleelever over hele landet i alderen 10-19 år invitert til å være med i spørreundersøkelsen Ungdata. Undersøkelsen handler om hvordan barn og unge har det på ulike områder. 9 626 barn og unge fra 5. trinn til og med tredje trinn på videregående i Kristiansand kommune har svart på undersøkelsen. Resultatene viser at de aller fleste stort sett har det bra og håndterte utfordringene under pandemien på en god måte. En tilsvarende høy andel er fornøyd med foreldrene, trives på skolen og har venner de kan være fortrolige med. Høyest andel som er med på fritidsaktiviteter er det på mellomtrinnet der 82 prosent deltar.

49 prosent av elever i VG3 har mer enn fire timer skjermtid utenom skolen – en økning fra tidligere år. 50 prosent av ungdomsskoleelever blir ofte eller svært ofte stresset av skolearbeidet, fem prosentpoeng høyere enn i 2019. 78 prosent av ungdomsskoleelever kjeder seg på skolen og 30 prosent gruer seg ofte til å gå på skolen, en trend som er økende.13 prosent av videregåendeelever har brukt hasj/marihuana én gang eller mer det siste året, og tilbudet er økende. 38 prosent er litt eller helt enig i at hasj og marihuana bør bli legalisert. Det er 28 prosent av elever i videregående som har følt seg ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet den siste uka. For ungdomsskolen er andelen 24 prosent.

Nabolagsmarked i Posebyen

Lørdag 7. mai kunne man flere steder i Posebyen se små markeder, satt sammen av beboere som hadde noe å selge eller bytte bort. Det kunne være alt fra kaffe og saft til gamle bruksgjenstander. Barna lekte sammen mens naboer skravlet over en kopp kaffe og hjalp hverandre med å bære ut på gata og ordne gamle ting de fant i kjeller og loft. Dette er et nasjonalt tiltak i regi av Naturvernforbundet, Vellenes Fellesorganisasjon og Miljøagentene. Målet er at folk skal kunne hygge seg der de bor uten å reise bort, og kvitte seg med gamle ting som andre kan ha gleden av, for å bekjempe klimagassutslipp tilknyttet trafikk og forbruk.

Kristiansands første frivilligbørs

Frivillige lag og organisasjoner, Kristiansand kommune og næringslivet gjennomførte nylig første Frivilligbørs i Kristiansands historie med stor suksess. Mange organisasjoner og kommunale enheter, samt noen få næringslivsaktører inngikk avtaler på kryss og tvers. Over 100 slike gylne avtaler ble signert. Alle med mål om å skape et bedre lokalsamfunn.

 

Back To Top