fbpx
skip to Main Content
Nye Veier kan redusere omfanget av investeringene med 51 milliarder kroner, og samtidig sikre det meste av nytten for trafikantene.

Nye E39 – slik kjører du

Med en gang ny E39 åpnes for trafikk, vil trafikkavviklingen fra Kristiansand, bli langt bedre.

Av Ivar Eidsaa

Gjennom mange, mange år har trafikkavviklingen i vestgående retning ut fra Kristiansand i rushtiden nærmest stått i stampe, med lange saktegående køer fra Meieriet til rundkjøringen på E39 i Brennåsen på de verste dagene.

Når ny E39 åpner i begynnelsen av november åpner, vil fortsatt bilistene måtte kjøre i traseen som benyttes i dag, til venstre gjennom dalføret, opp bakken, og gjennom den første rundkjøringen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Skissen viser hvordan dagens kjøremønster i Grautheller-krysset er.

Køproblematikken en saga blott
Men allerede etter 150 meter, vil de bilistene som vil fortsette ferden på nye E39, svinge 90 grader til venstre i neste rundkjøring, og slipper å måtte kjøre forbi Bukksteinsdalen, avkjørselen til Mjåvann og videre frem mot Brennåsen.

Køproblematikken vil dermed være en saga blott når man kommer til rundkjøring nummer to når gjennomgangstrafikken kan fortsette på ny europavei og lokaltrafikken fortsette på den gamle E39 mot Brennåsen.

I samme kryssområde åpnes ny vei direkte inn til Mjåvann industriområde, og denne vil avlaste dagens Mjåvann-kryss.

 

Trafikk til Brennåsen går lettere
Trafikken til Brennåsen og Rosseland vil kunne gå langt lettere fordi anslagene til Nye Veier viser at en stor andel av dagens bilister vil velge nye E39 i stedet for å kjøre i den nåværende og etter hvert gamle E39-traseen.

Fortsatt vil det være kø ut av Kristiansand og mot Fidjane, men mot sommeren 2023 vil trafikkavviklingen flyte lettere når man har passert den nordlige Shell-stasjonen. I stedet for å kjøre til venstre gjennom dalføret, opp bakken, og gjennom en eller to rundkjøringer oppe på broa, vil påkjøringen til nye E39 bli bedre, med direkte påkjøringsfelt inn på nye E39 uten rundkjøringer. Det samme gjelder trafikken vestfra.

Nye broer er under bygging
Som passerende vil se, sprenges og graves det mye rett etter Shell-stasjonen, og nye broer er under bygging.

– Prosjektet ny E39 er blitt utvidet noe. Det ble våren 201 bestemt at vi både bygger broer og forbereder tunneldrivingen til Ytre ringvei i fjellpartiet rett ved den nordlige Shell-stasjonen. Broen fra den broa med de to rundkjøringene som nå går over E39, og ned til tunnelinnslaget, vil senere sørge for at trafikken til og fra tunnelene går p åmotorvei med 100 km/t. Sent på våren este år vil hele krysset står ferdig og kan tas i bruk, unntatt den delen som er klargjort for tilkobling til Ytre ringvei senere. Da vil vestgående trafikk fra Kristiansand som nevnt kunne kjøre direkte ut på nye E39 under disse to parallelle Ytre ring-broene. Vi håper da at køproblematikken ut av Kristiansand nærmest vil være eliminert, sier Harald J. Solvik.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I november ledes trafikken vestover inn på et nytt spor som ligger lenger mot nord enn de kjørefeltene som brukes i dag.

Trafikk fra Brennåsen og Rosseland mot Kristiansand:
Skal følge dagens trase, over broa med sine to rundkjøringer, og videre mot Kristiansand sentrum ned bakken som i dag.

Trafikk fra nye E39 mot Kristiansand:
Skal flette med trafikk fra Brennåsen og Rosseland ned mot Shell-stasjonen på sydsiden av E39.

Henstillingen fra prosjektleder Harald J. Solvik er krystallklart:
– Kjør forsiktig, og sørg for god flyt, ettersom trafikk fra to veier skal flettes sammen i ett kjørefelt ned mot Shell-stasjonen.

Trafikk til og fra Mjåvann via den nye veistrekningen inn mot Mjåvann industriområde:
Fra byen, til venstre i rundkjøring nummer to, langsetter ny E39 og inn til Mjåvann. Trafikk fra Brennåsen og Rosseland kjører til høyre i samme rundkjøring.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Skissen viser hvordan trafikkavviklingen skal finne sted når de nye broene i Grautheller-krysset står ferdig neste år.

Trafikk fra ny vei til Mjåvann som skal videre vestover på ny E39:
Opp bakken mot rundkjøringen på broa som går over dagens E39, svinge 180 grader til høyre og ned påkjøringsrampen/feltet til E39.

Trafikk fra Søgne som vil benytte E39:
Mot Monan hvis du f.eks kommer fra Tangvall, til venstre i rundkjøringen ved Monan og opp på ny E39.

Hvis du er vest i Søgne, samt trafikk til og fra industriområdet på Lohnelier, som vil benytte nye E39, vil det være mest naturlig å kjøre til rundkjøringen i krysset Lohneveien/Eikestølveien og ut på ny E39.

Trafikk fra Søgne som vil benytte E39:
Mot Monan hvis du f.eks kommer fra Tangvall, til venstre i rundkjøringen ved Monan og opp på ny E39.
Back To Top