fbpx
skip to Main Content
Bestanden av hummer er gått ned med 92 prosent på 90 år, konkluderer Havforskningsinstituttet.

Hummerfisket i sør straks over

Onsdag 30. november ved midnatt er det slutt på hummerfisket i Sør-Norfg. Etter to intense måneder med titusenvis av teiner i sjøen skal hummeren igjen få fred i 10 måneder. Nå blir det kontroll på kysten sør for Stad, melder Fiskeridirektoratet.

Av Ivar Eidsaa

Fritidsfiskere har lov å fiske med 10 teiner fra grensa mot Sverige til og med Vestland fylke i perioden 1. oktober til og med 30. november. Men ikke alle har respekt for fredningstiden, skriver direktoratet, og viser til at enkelte setter hummerteiner før fisket åpner, og det er noen som lar de stå i sjøen og fangste etter at fisket er stanset.

– Det er alltid noen som prøver seg. Derfor vil vi i samarbeid med Kystvakten patruljere deler av kysten den nærmeste tiden for å kontrollere at hummerfiskerne har fått teinene sine opp av sjøen eller har montert fluktåpning på minimum 80 millimeter, sier førsteinspektør Rudi Iden i Fiskeridirektoratet.

Rapportering og merking
Selv om hummerfisket i sør nå blir avsluttet, kan det holde fram ut året fra Møre og Romsdal og nordover. I sør er det fram til og med 31. desember lov å oppbevare hummer i samleteiner, men dette skal i så fall registreres på et eiget skjema på Fiskeridirektoratets nettsider.

– Vi vil minne alle dem som har hummer stående i samleteiner etter at fangstperioden er over om at det ikke er lov å oppbevare hummer med utvendig rogn, selv om den får rogn etter at den er fangsta. Den skal tilbake i sjøen, helst i samme området som den ble fanget. Det er også krav om at samleteiner skal merkes på samme måten som teiner til fangst, sier Iden.

Fra og med midnatt 30. november, er det ikke lov å fiske etter hummer.
Back To Top