fbpx
skip to Main Content
- Inntektene fra konserten gjør at flere barn kan få et ferieopphold til sommeren, sier Hege Grundekjøn og Berit Markussen i Rotary.

Rotary: – Nå kan vi hjelpe enda flere

– Konserten gav et flott overskudd. Pengene vil vi bruke på å gi vanskeligstilte barnefamilier et godt ferietilbud. Det sier Berit Markussen og Hege Grundekjøn i Rotary Kristiansand, som i tillegg har flere andre prosjekter som Rotary støtter.

 

For noen få uker siden inviterte Rotary-klubbene i Vennesla og Kristiansand til et stort arrangement i Teateret i Kristiansand, først med et foredrag av Tomm Kristiansen kjent fra NRK, og deretter med en forrykende konsert med Thom Hell og Unni Wilhelmsen.

– Salen var stappfull, over 400 satt ringside på arrangementet, forteller Berit Markussen.

Ulike fond, banker og bedrifter støttet også arrangementet, og med billettinntekter i tillegg ble det klingende mynt i kassen.

Støtter mange prosjekter
– Vi har flere ulike prosjekter som vi støtter, men vi ønsket også å gjøre en innsats for vanskeligstilte barnefamilier i Kristiansand, sier de to.

– Vi ser at media har meldt at over 3.000 barn i Kristiansand lever i familier med vedvarende lavinntekt, men vi vet at det også er mange andre årsaker til at barn kan ha det vanskelig. Vi finner det meningsfylt å kunne bidra for å forebygge utenforskap og å gi familier som virkelig har behov for det, gode opplevelser, fremholder Hege Grundekjøn.

Barn for et ferieopphold
Overskuddet fra konserten vil uavkortet komme dem til gode som trenger det. Så når vinteren har vinket oss farvel og sommervarmen begynner å komme, vil Rotary sende barnefamilier fra Kristiansand på et fire dager langt opphold på Haraldvigen feriesenter.

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

Rotary’s formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. Rotaryklubber finnes i dag i mer enn 200 land og geografiske områder, fordelt på nesten 35.000 klubber med til sammen over 1,2 millioner medlemmer.

Sound of Happiness og Barnas Stasjon
Ved å gjennomføre et slikt arrangement som i Teateret, ønsket også Rotary i Vennesla og Kristiansand å gjøre organisasjonen mer kjent.

– Vi ønsker flere medlemmer hjertelig velkommen. Vi tror at ved å jobbe sammen, kan vi hjelpe flere enn om man støtter ulike prosjekter hver for seg. Vi møtes jevnlig, til samvær, foredrag og utflukter. Rotary er ingen loge, er åpen for alle, er en politisk og livssynsnøytral organisasjon, for både kvinner og menn. Rotary samler samfunnsbevisste mennesker for å utveksle ideer og gjøre en innsats til gavn for samfunnet lokalt og internasjonalt, fremholder Markussen.

– Prosjektene er mange, vi kan nevne at Kongsgaard, Kristiansand Vest og Vennesla Rotary deltar i et samarbeidsprosjekt sammen med Tallin Rotary i den estiske hovedstaten, for å hjelpe vanskeligstilte barn og unge, hvor det gis et tilbud til barn og unge med leksehjelp.

Kristiansand Rotary samarbeider også med Padma Rotary Club i Bangladesh om et prosjekt for vaksinasjon mot livmorhalskreft i Rajshahi, samt i et større internasjonalt arbeid for å bekjempe polio. Kristiansand Øst Rotary arbeider med et skoleprosjekt i Guatemala, og på hjemmebane er klubbene blant annet engasjert i Sound of Happiness, og Blå Kors Barnas Stasjon.

– Inntektene fra konserten gjør at flere barn kan få et ferieopphold til sommeren, sier Hege Grundekjøn og Berit Markussen i Rotary.

 

Back To Top