fbpx
skip to Main Content
closeup of the hands of a man trying to climb up a metal fence, with a sumbean in the background

Rondt forbi, uke 5-6

Flere flyktninger til Kristiansand

Vi holder deg oppdatert på smått og stort av nyheter fra Kristiansand og omegn.

 

530 nye flyktninger

530 nye flyktninger skal bosettes i Kristiansand i år og kommunen trenger innbyggernes hjelp til å finne nok boliger. Alle som kan leie ut oppfordres til å vurdere å leie ut til flyktninger. Bakgrunnen for det høye tallet er prognoser som viser at det vil komme 35 000 flyktninger til Norge i år. Viktigste grunn til det høye tallet er krigen i Ukraina, og brorparten av flyktningene vil være ukrainere.
– Det er en utfordring å skaffe nok boliger. Nettopp derfor ønsker vi å si til innbyggerne at vi har behov for boliger, sier Hans-Petter Breistein som enhetsleder i Forvaltning og koordinering i kommunen. Det er stor vilje til å hjelpe blant innbyggerne. Vi prøver å gjøre det lettest mulig å melde inn mulige boliger.

Flyktningene vil kommer gjennom hele året. Derfor vil kommunen være på jakt etter boliger gjennom hele året.
– Innbyggerne må tenke på oss også om de får en bolig ledig høst. Vi har behov for boliger i alle størrelser, fra leiligheter for enslig person til familier med flere barn, sier Breistein.

Kommunen har i 2022 bygget opp kapasiteten til å bosette og følge opp et stort antall flyktninger. Utfordringene ligger nå altså i hovedsak i å skaffe boliger. Det ventes totalt å bli behov for i overkant av 100 boliger i løpet av året.

Forlenger utløpet på Møllevannsbekken

Utløpet på Møllevannsbekken nedenfor den gamle Circle K-stasjonen på Vesterveien, skal forlenges i forbindelse med arbeidene på Gartnerløkka.
– For å kunne utføre arbeidene må det være minst mulig vannføring i Møllevannsbekken. Dette medfører at vi slipper vann fra Møllevannsbekken over til Grimsbekken, også kjent som Nattmannsbekken. Vannet kommer ut ved gamle Mølla på Grim, forklarer driftsleder Uno Burås Karlsen, fra Ingeniørvesenet.

Dette kan medføre noe lukt og farge på vannet i Grimsbekken fordi her er det lite vannføring til vanlig. Dermed ligger det litt myrmasse og lignende på bunnen som vil bli vasket ut når vannstrømmen øker. Dette er bare naturlig biologisk masse. Arbeidet vil kunne ta noe tid, men bør være ferdig før påske
– Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor lenge arbeidet tar. Entreprenøren som utfører forlengingen av bekkekulverten må jobbe etter værforholdene. Arbeidet må ta hensyn til nedbørsmengder slik at vi ikke skaper overvannsproblemer på Artillerivollen. Åpning og stenging av Møllevannsbekken vil derfor kunne skje flere ganger i anleggsperioden, forklarer Karlsen.

Flere vil hugge ved på kommunal grunn

Flere enn noensinne har henvendt seg til Parkvesenet for å få tillatelse til å hugge og sanke ved i kommunale skoger.
– Også i år har vi fått inn en uvanlig mange søknader, og som i fjor regner vi med at det er de høye strømprisene som har skyld i at interessen for vedhogst har skutt i været, sier Anne Brattås, rådgiver for landbruk og friluftsliv hos Parkvesenet.

Den store søknadsmengden gjør at det tar tid å svare ut alle som har søkt om vedhogst.
– Vi kontakter alle som får søknaden innvilget, sier Brattås. Men også de som får avslag vil få et svar fra oss etter hvert.

Noe av grunnen til at det tar tid å svare ut alle søknadene er at området det søkes om som hovedregel må befares og vurderes av Parkvesenet.
– Vi må mellom annet forholde oss til naturmangfoldloven som har krav om bærekraftig bruk og vern, forklarer hun.

Back To Top