fbpx
skip to Main Content
Hele 20 tonn søppel fjernet Karl Klungland og de andre dykkerne i Søgne Dykkerklubb fra havbunnen i fjor.

Nytt vrakfunn og 20 tonn søppel fjernet i 2022

Året 2022 ble på alle måter et aktivt år for Søgne Dykkerklubb. Ny motor ble kjøpt og montert i dykkerbåten, og over 20 tonn med søppel ble fjernet fra havet. Det fremkommer i årsberetningen for Søgne Dykkerklubb.

 

Styret i 2022 bestod av Karl Klungland som leder, Svein Ove Aanesland som nestleder, og med Siri Kristoffersen, Signe Monsen, Kjell Klungland, Espen Lauritsen og Steinar Monsen som styremedlemmer, og med Jan Kristoffersen, May Solberg og Arne Wathne som varamedlemmer.

– Vi hadde stor aktivitet i 2022. Mesteparten av aktiviteten er rettet mot teine- og miljøryddingen, men det har også vært vrakdykking, fridykking og familieturer, sier Karl Klungland.

– Det er gjennomført flere opplæringsturer for nye og eksisterende båtførere. Tur til Langesund ble det også, med rydding av søppel og spøkelsesredskap og vraksøk, legger han til.

En særlig aktiv klubb

Søgne Dykkerklubb har markert seg som en særlig aktiv klubb med tanke på teine- og miljørydding, hovedsakelig i skjærgården i Søgne og delvis i Kristiansand, men klubben har også gjennomført ryddedykk i Kristiansand med besøk av Miljøvern-enheten, inkludert miljøvernsjefen i Kristiansand kommune.

Kanskje ikke så kjent er at det var dykkere fra Søgne Dykkerklubb som var med og oppdaget minene som lå på sjøbunnen i innseilingen til Kristiansand havn, og som i fjor ble sprengt av Forsvarets eksperter.

Funnet av hornminene ble gjort nord-øst for Oksøy fyr. Denne ble sammen med den klubben fant i fjor på Langenes sprengt av Minedykkerkommandoen. De sprengte også endel av bombene på grunn syd-øst for Kinn Dykketinget 2022.

Badeplassen «Hølen» ble ryddet

I samarbeid med Songvår fyrs venner, Katland fyrs venner og Farsund undervannsklubb, arrangerte Søgne Dykkerklubb en ryddehelg dedikert rydding av søppel og spøkelsesredskap, videre ryddedugnad av badeplassen «Hølen» i Søgne.

– Vi deltok også på Bonndilten, hvor vi stilte med båt og båtfører. Under Vannsportuka gjennomførte vi flere ryddedykk og viste fram funnene i gjestehavna i Kristiansand. Under Arendalsuka stilte vi med båt full av spøkelsesredskap og søppel. Dette ble plassert utover kai i Arendal sentrum og vi ryddet også litt utenfor kaia, sier Klungland.

Ny motor

Det ble også gjennomført store investeringer for klubben i 2022. Dykkerbåten Snorkel 3 fikk ny motor montert. LaSa Marine i Søgne sto for jobben. Den gamle motoren ble solgt via Finn.no.

– Vi fikk 100.000 i støtte fra Gjensidigestiftelsen. Det var rom for å lage oppdriftselementer og vi fikk montert disse under badeplattformen. Dette hjalp veldig på oppdriften slik at båten ligger bedre i vannet når den ikke er i fart. Autopilot ble oppgradert og igang-kjørt. Ny kompressor ble innkjøpt og kjørt i gang i slutten av året. Den nye kompressoren er av merket Bauer og leverer 400l/min. Den kan også levere Nitrox opptil 40 prosent. Vi fikk 100.000 i prosjektstøtte fra Søgne og Greipstad Sparebank for denne oppgraderingen, sier Klungland, som også berømmer det nære samarbeidet med. Songvår fyrs venner som alltid stiller med følgebåt når miljødykkene gjennomføres.

Godt samarbeid

Gjengen var veldig aktive med rydding av søppel.
– Totalt fjernet vi over 20.000 kg søppel, inkludert 1.359 spøkelsesredskap. Samarbeidet som vi har hatt med frivillige, lag, foreninger og fiskere i forbindelse med teine- og miljørydding har fungert veldig bra. Dette er en av nøkkelfaktorene for at vi har klart å opprettholde ryddeaktiviteten. Vi har også fått til et bra samarbeid med Skjærgårdstjenesten i Kristiansand kommune. Vi har også stilt opp med transport av ungdommer ut i skjærgården for å plukke søppel, sier Karl Klungland.

For miljøinnsatsen mottok Søgne Dykkerklubb Kristiansand Kommunes miljøpris i forbindelse med rydding av havbunnen og hvordan dette profileres.

Vrakfunn

MS Karmøy ble «funnet» og dykket på flere ganger.
– Vi har tatt opp skipsklokka og planlegger overlevering til Katland Fyrs Venner for utstilling på Fyret. Funn av seilskutevrak syd for Flekkerøya ble også gjort.

Medlemmene i klubben er aktive, miljøet er godt, og det smerter når et av medlemmene går bort.
– Dessverre mistet vi i år ett av våre medlemmer. Thomas Aanundsen var en stor bidragsyter i ryddearbeidet. Han stilte alltid opp med følgebåt eller som båtfører eller hjelpemann når det var behov for det. Han er dypt savnet av alle som ryddet sammen med ham, sier Karl Klungland.

Back To Top