fbpx
skip to Main Content

UiA med eget kunstgalleri

Studentenes kunstneriske råd ved UiA presenterer utstillingen Luna Maga.  Utstillingen ble åpnet av instituttleder Merete Elnan, Institutt for visuelle og sceniske fag, i det splitter nye kunstgalleriet.

 

Galleri 250 L har fått en fast plass i vrimlehallen på Universitetet i Agder og er starten på det det som muligens vil bli et mye større, fast visningssted på campus. Galleriets volum er 250 liter, derav navnet, og består i dag av en glassmonter. Kunststudentene ved fakultetet for visuelle og sceniske fag hadde før dette galleriet ikke noe fast studentdrevet kunstgalleri.

Studentgalleriet viser studentenes ønske om å presentere sitt arbeid for et større publikum. Til tross for det beskjedne volumet på galleriet hindrer plassmangelen ikke studentene fra å vise store idéer og nye visjoner.

Galleri 250 L er drevet av studenter på Visuell Kunst og Formidling, og skal vise skiftende utstillinger med kunststudentenes arbeid og kunstfaglige prosjekter. Kunstnerisk råd ønsker på sikt å invitere andre studenter samt profesjonelle kunstnere i regionen til å stille ut på lik linje som kunststudentene. Målet er at studentgalleriet skal bli et anerkjent utstillingssted i Kristiansand. Galleriet tar imot søknader om visning av både billedkunst og kunsthåndverk. Kunstnerisk råd håper publikum etter hvert får oppleve både installasjoner, performance og digital kunst i vrimlehallen.

Om utstillingen

Luna Maga er et blandet verk bestående av en treskulptur med 14 figurer. Figurene er laget av keramikk, glass, sopp, bark og fjær. Luna er latin for måne. Månen er brukt som symbol er i religiøse forestillinger som kan omfatte en guddom. Månens regelmessige påvirkning på vann og regn knytter den til vegetasjon, fruktbarhet og liv – og gjennom sin rytmiske veksling til død. Hellesøy er fascinert av symboler som uttrykksform.

– Symboler er vår eldste uttrykksform. Det er et spennende språk, og samme symboler kan bety forskjellige ting avhengig av tidsepoke, verdensdel og religion. Jeg ønsket å fordype meg i dette temaet, forteller kunstneren Evy Linn Hellesøy

Hellesøy kommer fra Vågenes i Vestland fylke. Hun er bosatt i Kristiansand og studerer på andre året på bachelor i Visuell Kunst og Formidling. Kunstneren forsøker en intuitiv og personlig tilnærmelse til materialene. Målet med verket er å skape undring og få betrakteren til å stille spørsmål. Hellesøy arbeider med taktile uttrykk og stemninger, og med indre så vel som ytre landskap. I prosessen knyttet hun verket til drømmer og natur, naturfolk og mystikk.

Back To Top