fbpx
skip to Main Content
I løpet av februar vil arbeidene skje i rundkjøringen på nordsiden av E18, hvor rundkjøringen og tilhørende armer utvides og tilpasses. Foto: Trine Foss Salvesen, Statens vegvesen.

Ny vei Timenes-Hamresanden godt i rute

Arbeidene på den nye gang- og sykkelstien fra Timenes til Hamresanden har i mai gått som planlagt. Det melder Statens vegvesen.

 

I disse dager har arbeiderne klargjort deler avkjøringsrampen i Timeneskrysset for asfalt og trafikk.

– Vi mangler dessverre et parti i midten hvor gang-kulvert skal forlenges, og avkjøringsrampe blir ikke tatt i bruk i sin helhet før denne er ferdig, skriver Statens vegvesen i sin statusrapport om prosjektet.

Utvides fra to til tre felt

På sørsiden av E18 har også gang- og sykkelvegen blitt asfaltert og tatt i bruk.
– I løpet av juni gjør betongarbeidet med å utvide gang-kulverten under E18, i tillegg til at vi kommer til å fjerne gammel avkjøringsrampe og bussfil. Det vil også bli aktivitet under E18, hvor vi skal utvide fra to til tre felt, meldes det.

Langs RV41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen er mye av fjellet på vestsiden som stod i vegen for ny riksveg og gang- og sykkelveg, blitt sprengt bort. Høyspentmasten er også blitt flyttet i denne forbindelse. I slutten av mai startet arbeidene med avgraving og boring på østsiden, hvor det skal sprenges om lag 8 000 kubikk de første 300 metrene nord for E18.

Forskyver vegen mot vest

På Hamresanden holder DE på å bygge opp vegen som skal skyves mot vest. Her har det blitt jobbet intensivt på nattestid i uke 21. De holder også på med  forlenge stikkrenne på østsiden av RV41.

I mai har entreprenøren klargjort deler avkjøringsrampe i Timeneskrysset for asfalt og trafikk. Foto: Trine Foss Salvesen.

Trafikkomlegginger

I slutten av mai ble deler av ny avkjøringsrampe i Timeneskrysset tatt i bruk. Ellers vil det bli små omlegginger av gangtrafikken ved forlengelse av gangkulvert under E18. Her vil det bli plassert en gangcontainer mens arbeidet pågår.

Støyende arbeider

Det må regnes med noe støy fra borerigg mellom E18 og Lauvåsen. I denne forbindelse vil det også jevnlig utføres sprengningsarbeid som støyer en del akkurat når det skytes.

Nattarbeider

Ved avgraving, boring og sprengning langs RV41 mellom Timeneskrysset og Lauvåsen, vil det i noen tilfeller være fare for at stein havner i vegbanen. For å unngå dette vil det være nødvendig å stoppe trafikken i perioder hvor dette arbeidet utføres, og dette vil gjøres nattestid. Ved sprengningsarbeid om natten blir nærmeste naboer informert via SMS-varsel.

På Hamresanden holder entreprenøren på å bygge opp vegen som skal skyves mot vest. Her har man jobbet intensivt på nattestid i uke 21, blant annet med å sprenge bort fjell. Foto: Trine Foss Salvesen.

Back To Top