fbpx
skip to Main Content
Foreløpig endepunkt: Til nå har Mandalskrysset vært foreløpig endepunkt for utbyggingen av ny, trafikksikker E39 vestover fra Kristiansand. Nå blir det endring. I dag er konkurransen om å bygge E39 videre vestover fra Mandalskrysset lyst ut. Kontraktsverdien er over to milliarder kroner.

Nye Veier lyser ut E39 Mandal-Blørstad

Nye Veier har utlyst konkurranse for bygging av ni kilometer ny, trafikksikker E39 videre vestover fra Mandalskrysset, samt nesten fire kilometer med tilførselsvei til Tredal nær Vigeland i Lindesnes lengst sør i Agder. Kontraktsverdien er i overkant av to milliarder kroner eksklusive mva.

 

Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny E39 mellom Mandal og Blørstad.
– Vi er glade for å kunne lyse ut konkurransen nå. Størrelsen og innholdet tror vi vil passe markedet godt, og at vi dermed får en god konkurranse. Kontrakten er basert på NS 8407:2011 med fastpris, og inkluderer en innledende fase med optimalisering og klargjøring, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier i en pressemelding fra Nye Veier, fredag formiddag.

Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Det gjennomføres først en kvalifikasjonsfase, hvoretter de tre til fem best kvalifiserte leverandørene vil bli invitert til å levere tilbud. Frist for å søke om kvalifikasjon er 31. januar 2024.

Lenke til utlysningen finner du HER.

Entreprisen består av omtrent ni kilometer firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. I tillegg skal det bygges drøye tre kilometer med tilførselsvei som kobler sammen dagens europavei ved Tredal til nytt veisystem. Også arbeider knyttet til omlegginger av lokale veier inngår i kontrakten.

Det foreligger ferdig reguleringsplan for strekningen. Planlagt byggestart er våren 2025 med ferdigstillelse høsten 2027.
– Endelig kan vi gjenoppta arbeidet på E39 med å erstatte ulykkesbelastet strekning med ny, trafikksikker vei. E39 er viktigste hovedvei mellom Kristiansand og

Stavanger, både for næring- og persontransport. Med arbeidene her blir reisen mer effektiv samtidig som tar vi ned ulykkesrisiko. Det gir både økt trafikksikkerhet og mer forutsigbar transportkorridor. Med ny hovedvei løftes også trafikken ut av tettbebygde strøk, preget av overbelastet veisystemer gjennom Mandal by, sier Anette Aanesland administrerende direktør i Nye Veier.

Her kan du lese mer om prosjektet og se animasjon av tiltaket.

FAKTA
Mandal – Blørstad
Bygges i Lindesnes, Agder
9 kilometer firefelts vei med fartsgrense 110 km/t
3,5 kilometer tofelts tilførselsvei
Fullførelse av Mandalskrysset
Største konstruksjon: Bru over Mandalselva
Støyvoller
Viltpassasjer og -gjerder
Flere mindre brukonstruksjoner og kulverter
Tunnel
Av- og påkjøringsramper
Omlegging og nyetablering av lokalveier.
Pendlerparkering i Blørstadkrysset
Rundkjøringer
Antatt byggestart våren 2025
Veiåpning 2027

Tilbake til forsiden…

Foreløpig endepunkt: Til nå har Mandalskrysset vært foreløpig endepunkt for utbyggingen av ny, trafikksikker E39 vestover fra Kristiansand. Nå blir det endring. I dag er konkurransen om å bygge E39 videre vestover fra Mandalskrysset lyst ut. Kontraktsverdien er over to milliarder kroner.

Back To Top