fbpx
skip to Main Content

Debattinnlegg

Mer til barnefamiliene med Senterpartiet

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har satt i gang en stor satsing på barnefamiliene og fellesskapet vårt.

 

Gode ordninger for barnefamiliene gir bedre hverdager, og tryggere framtid. Om vi stimulerer til at flere får lyst til å få flere barn, er det et gode for landet vårt. Fra 1. august er maksprisen for barnehageplass redusert med 1655 kroner sammenlignet med hva den var når Erna Solberg og Høyre satt på makten. I 189 distriktskommuner blir reduksjonen på 2165 kroner.

I Nord-Troms og Finnmark har vi gjort barnehage gratis. Senterpartiet er opptatt av at det skal bo folk i hele Norge, og derfor er også enkelte av ordningene ekstra tilrettelagt der det bor færrest. Barnehageplass fra tredje barn i barnehagen er gjort gratis over hele Norge.

SFO har blitt gratis 12 timer i uken for 1- og 2-klassinger. Fra 1. august utvider vi ordningen til å gjelde for 3-klassinger også.
Vi har økt barnetrygden i flere omganger. Særlig for enslige forsørgere.

Vi har utvidet 80-prosent foreldrepermisjon med 11 dager. Vi utvidet ordningen for å likestille 80 eller 100 prosent permisjon økonomisk, og dermed unngå at særlig mange mødre tar ut ulønnet permisjon. Under ulønnet permisjon tjener man ikke opp feriepenger eller pensjonspoeng. Familiepolitikken vår stimulerer til likestilling, gode fellesskapsarenaer for barna våre og høy yrkesdeltakelse blant foreldrene i landet vårt.

Aftenposten sammenlignet 16. januar vårt opplegg for barnefamiliene med Høyres opplegg. De dro fram fire eksempelfamilier. Tre av disse kom best ut med vårt opplegg. En kom best ut med Høyres opplegg, men det var uten å regne inn Høyres forslag til økninger i drivstoffavgiftene eller deres forslag til nye avgifter på norsk melk eller kjøtt.  Barna våre må kjøres, og trenger næringsrik, sunn og trygg mat.  Derfor er jeg glad for at Senterpartiet styrer landet, ikke Høyre.

Likevel vil vi mere: Jeg har foreslått at vi kan ha fradrag på boliglån for dem som får mere enn to barn, eller redusere bilutgiftene på biler som kan ha mer enn to baby- eller barnestoler. I tillegg mener jeg vi må styrke den økonomiske støtten til studenter og andre unge som får barn.

Det er nemlig smart å satse på barnefamiliene, det er en investering i hele Norges framtid.

 

Back To Top