fbpx
skip to Main Content

Rondt forbi – uke 11

Vi tar pulsen på Kristiansand og omegn.


Lokkemann observert

En eldre mann ble observert den siste onsdagen i februar, i en mørk Skoda Octavia stasjonsvogn på Nedenes, hvor han tilbød en ukjent gutt skyss til byen. Samme bil skal ha stoppet skolebarn i Froland. Bekymrede voksne ber folk advare barna sine om dette.

Mann falt i kum

En mann falt ned kum som manglet kumlokk og ble alvorlig skadet. Dette hendte i Dronningens gate den 1. mars. Mannen holdt på med å renovasjonsarbeid i et næringslokale da han ikke så at kummen manglet kumlokk. Det er kommunens ansvar å sørge for at kummen ikke mangler lokk, men det er gårdeiers ansvar å påse at leietakere og ferdende varsles om manglende kumlokk. Den forulykkede havnet på sykehus med et alvorlig brudd i benet. Det var bare flaks som gjorde at han ikke ble mer alvorlig skadet.

Byvekstavtale under forhandling

Nylig inviterte Samferdselsdepartementet Kristiansandsregionen til markeringen av forhandlingsstart om en byvekstavtale. Byvekstavtalene skal legge til rette for en utvikling i tråd med nullvekstmålet, der vekst i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Hovedformålet er å skape attraktive og klima- og miljøvennlige byer med god fremkommelighet.

Vil pumpe vannet tilbake i magasinene

Å Energi vil øke produksjonen av fornybar vannkraft og ser på muligheten for å bygge pumpekraftverk øverst i Setesdal i Agder. Å Energi lanserte i begynnelsen av januar en storstilt investeringsplan i både vannkraft og nettutbygging. De neste 10 årene skal konsernet investere over 30 milliarder kroner i vannkraft og strømnettet. Vannmagasinene som vurderes i prosjektet er Botsvatn, Urevatn og Vatnedalsvatn.

– Pumpekraft handler om å utnytte vannkraftressursene på en enda bedre måte ved å pumpe vannet som er brukt til kraftproduksjon i et kraftverk opp igjen i vannmagasinet. Da kan vannet brukes til kraftproduksjon på nytt når det er behov for mer kraft i strømnettet, sier direktør Jan Erik Eldor.

Skatteetaten advarer mot svindelforsøk

Skattemeldingsperioden er høysesong for uredelige avsendere av epost og tekstmeldinger som tilsynelatende gir seg ut for å være fra Skatteetaten. Det viktigste tipset Skatteetaten kan gi til innbyggere som er i tvil om en henvendelse fra Skatteetaten er reell, er å ringe og sjekke for sikkerhets skyld.

– Svindelforsøkene blir stadig mer utspekulerte og får utseende som blir svært troverdig. Det gjør at folk må være ekstra på vakt når det tilsynelatende kommer meldinger fra for eksempel oss i Skatteetaten med lenker eller innlogging, sier direktør for sikkerhetsstaben i Skatteetaten, Ragna Fossen.

Ny redaktør i Tvedestrandsposten

Jonas Pettersen (38) er ansatt som ansvarlig redaktør og daglig leder i Tvedestrandsposten. Han kommer fra stillingen som redaksjonell produktsjef i Dagbladet. Han er utdannet journalist fra Høyskolen i Bodø, har tidligere jobbet som journalist i Bladet Tromsø og Avisa Nordland. Han har vært ansatt i 15 år i Dagbladet og etter hvert Aller, og har det meste av tiden hatt redaksjonelle lederoppgaver.  De siste rollene har vært som redaksjonssjef og redaksjonell produktsjef. I 2017 ble han tildelt SKUP-diplom for artikkelserien «Kongemakta» i Dagbladet. Jonas Pettersen tiltrer stillingen i Tvedestrandsposten innen 1. juni.

Back To Top