fbpx
skip to Main Content

Bokser vil stoppe mobbing digitalt

KRISTIANSAND: – Verktøyet mot mobbing stopper mobbingen før den har begynt, hevder tidligere bokser.

 

I tre år har den tidligere bokseren, Stanley Hofstædter, jobbet med å utvikle en app og en metode som i sammen skal utrydde mobbing.
– Det har tatt tid, men nå er den endelig klar sier Hofstædter, og den kommer til å være revolusjonerende i kampen mot mobbing.

Life Skole er et digitalt verktøy i form av en app utviklet spesifikt for å stoppe mobbing i ungdomsskolen. Verktøyet har en si fra-tjeneste. I appen kan elevene varsle skolen dersom de blir utsatt for mobbing eller rasisme, eller om de ser andre elever bli utsatt for det samme. Den har også en spørre-tjeneste, hvor elevene kan få svar på vanskelige spørsmål som de nødvendigvis ikke ønsker å stille til andre voksne.

– Det at spørsmålet kan stilles via vår app, gjør det også lettere for elevene å spørre. I appen finner de også relevante oppslagsverk og fagmateriale rundt ungdomsproblematikk.

Bred politisk støtte

Fylkesordfører Arne Thomassen sier at han heier på prosjektet. Politisk ledelse i Kristiansand samt ordfører Matias Bernander stiller seg også bak prosjektet. Tidligere stortingsrepresentant i Krf, Hans Fredrik Grøvan, har også vært med å hjelpe Stanley å få prosjektet opp og frem.

Arbeidet startet allerede i 2021 og ble først presentert på et gründertreff i januar 2022 hos CoWorx i Kristiansand.
– Verktøyet fikk mye oppmerksomhet og skaffet meg en presentasjon i beste sendetid på den påfølgende samlingen, forteller den kristiansand-bosatte lyngdølen, Stanley.

Til stede var fylkesordfører Arne Thomassen som i ettertid har spilt en svært viktig rolle.

– Arne åpnet døren inn til Oppvekstombudet slik at jeg fikk presentere verktøyet for dem. Etter presentasjon av appen, stilte de seg bak den. Neste stop var hos politisk ledelse, som også stilte seg bak verktøyet.

Testperiode

Fylkeskommunen bestemmer om verktøyet skal prøves ut i den videregående skolen, mens i ungdomsskolen er det kommunen som bestemmer.
– Jeg trengte å få presentert verktøyet kommunalt. Arne satte meg derfor i kontakt med tidligere stortingspolitiker i KrF, Hans Fredrik Grøvan. Han har hjulpet meg i å sjekke ut muligheter for å teste verktøyet kommunalt og videre vei etter utført tester. Han satte meg deretter i kontakt med Kjell I Robstad, som har kontaktet kunnskapsminister og departement.

Da det er ønskelig med en gjennomført testperiode før det tas opp på nasjonalt plan, er det derfor nå tid for testing.
– Vi er nå på jakt etter ungdomskoler og videregående skoler hvor vi kan utføre en testperiode. Dette blir en historisk begivenhet for skolen og jeg kan avsløre at skolene som er med i testen, blir med i en belønningsordning.

Fryktelig lang tid

Hofstædter synes det er frustrerende at byråkratiet tar så lang tid, når det er et slikt behov for verktøyet.
– Vi leser i media hver dag om problemene med mobbing og hvor fortvilet lærere, foreldre og politikere er, da er det frustrerende at de ikke bare kan teste ut Life Skole.

Kampanjedrevet

Hofstædter er eier av Life digitale løsninger, og han har også stiftet og er leder for foreningen Life, som driver holdningsskapende arbeid mot mobbing i skole og arbeidsliv.
– Det digitale verktøyet er hundre prosent avhengig av en skreddersydd holdningskampanje for å være effektiv.

Back To Top