fbpx
skip to Main Content

Nye løveunger i Dyreparken

Fakta: Fakta om løver
  • Art: Panthera leo
  • Engelsk: Lion
  • Utbredelse: Afrika og India
  • Leveområde: Savanne, åpent skoglandskap, steppe, halvørken og fjell
  • Føde: Dyr som blant annet sebra, gnu, antiloper og impalaer
  • Vekt: 120 – 250 kilo
  • Levealder: 10 – 20 år
  • Drektighetstid: 100 – 119 dager, ca. 3,5 måneder
  • Antall unger: 1 – 6 unger
  • Status: Sårbar (IUCN Red List)

Natten etter nasjonaldagen ble det født løveunger i Dyreparken. Alt ser ut til å gå fint med mor og tre unger. Mor Kira passer godt på ungene og gir dem melk. Den første tiden sover de mye og trenger ro. 

 

– Natt til 18. mai ble det født fire løveunger. Én overlevde dessverre ikke, men de andre tre er friske og aktive. Kira er rolig, men på vakt, og passer godt på de tre små som hun dier. Nå er det viktig at alle fire får mest mulig ro, slik at moren får tatt seg av ungene på best mulig måte. Derfor har vi stengt Løvehuset for gjester inntil videre, sier en fornøyd dyrepasser Olav Åsland. 

Har eldre søsken

Det er Dyreparkens hannløve Mufasa og løvinne Kira som er foreldre til de tre små. Begge ankom Dyreparken våren 2022 etter en anbefaling fra bevaringsprogrammet de er en del av. Løveparet, som begge er fem år gamle, ble da introdusert som starten på en ny løveflokk i Dyreparken.

Det er ikke første gangen Mufasa og Kira får unger. Høsten 2022 ble flokken utvidet med fire unger, en hunn og tre hanner, som fremdeles er å se i løveinnhegningen i Dyreparken.
– Denne gangen observerte vi ikke selve paringen, men ble mistenksomme da Mufasa viste dominans overfor Kira i slutten av januar og midten av februar. Etter denne perioden viste hun ingen nye tegn til brunst, og økte i vekt. Vi har gjennomført to runder med røntgenbilder i starten av mai, men disse kunne ikke bekrefte drektighet.

Kira fortsatte å øke i vekt, og mistanken ble styrket.
– Derfor ble hun holdt inne og gitt mest mulig ro rundt tiden før fødselkan veterinær Rolf-Arne Ølberg bekrefte.

Fødselen er viktig fordi løvene er en del av et internasjonalt bevaringsprogram i dyreparkorganisasjonen EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Programmet har som mål å holde en sunn bestand med løver i dyreparker, som en reserve for fremtiden. Første gang Dyreparken fikk løveunger var i 2008.

Informasjon om løver

Løven er det eneste kattedyret som lever i flokk. En flokk kan inneholde alt fra to til 40 dyr. Løvene liker seg på steder hvor mattilgangen er god. Det kan være savanne, steppelandskap, halvørken, eller andre steder hvor det er sebra, gnu og andre byttedyr. Løver spiser alt den kan fange og drepe. Viktige byttedyr er gnu, impala, antiloper, bøfler, villhunder, sjiraffer og sebraer.
Løvene får fra 1 til 6 unger (normalt 2-3) etter en drektighetstid på 3,5 måneder. Ungene veier 1-2 kg ved fødselen, og åpner øynene etter ca. 11 dager. Når ungene er to uker begynner de å gå rundt, og når de er en måned gamle løper de.
Løvene er sårbare på IUCNs rødliste. Hovedtrusselen er tap av leveområder, mangel på byttedyr og jakt. Derfor er løvene er en del av et bevaringsprogram, og målet for programmet er å ha en sunn bestand av løver i verdens dyreparker som en reserve for fremtiden.

Back To Top