fbpx
skip to Main Content
POPULÆRT: Stadig flere familier tar kontakt for assistanse. Det kom 13 nye familier til i januar i år og vi er nå på jevnlige besøk i 15 familier, sier Hilde Lam.

Populært tilbud utvider til Søgne og Songdalen

NÅ ØNSKES FRIVILLIGE:

– Tilbudet har vist seg å være populært. Det er mange småbarnsfamilier som av ulike årsaker trenger en håndsrekning i hverdagen.

Det sier Hilde Lam, koordinator i Home-Start Familiekontakten (HSF) som retter seg mot familier som mangler støttespillere, trenger avlasting eller veiledning i forelderrollen. Nå utvides tilbudet til også å omfatte de tidligere kommunene Søgne og Songdalen.

Home-Start Familiekontakten har drevet aktiv i Kristiansand i flere år. Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder.
– Vi tilbyr støtte til familier som selv ønsker dette. Hjelpen gis av frivillige familiekontakter som besøker familiens hjem en gang per uke i to-fire timer, over en periode, forklarer Hilde Lam.

Forebygge, støtte og avlaste

Målet er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov.Gjennom de mange årene som Home-Start Familiekontakten har holdt på i Kristiansand, har det vært en svært variert og ulik støtte familiene har fått.

– Det kan være aleneforelderen som kan ha annen familie bosatt andre plasser i landet og som trenger noen som kan ta en trilletur med babyen slik at mor kan få sove. Det kan være familien hvor begge foreldrene er i jobb, men hvor sykdom eller skade gjør at den ene forelderen ikke kan bidra slik familien har behov for, forteller Hilde Lam.

Bakgrunn og behov varierer

– Det kan også være unge mødre som trenger støtte i de første månedene etter fødsel og som har mange spørsmål om alt fra barnestell til hvordan håndtere barnet, legger hun til. Familienes bakgrunn og behov kan variere kraftig. Hilde Lam forteller om alt fra små til barnerike familier.

– Familiene vi støtter er helt vanlige familier som av ulike grunner har noen ekstra utfordringer i hverdagen, sier hun.

En lyttende samtalepartner

Familiekontaktene skal være en lyttende samtalepartner, er en støtte og veileder, yter praktisk hjelp til ulike oppgaver, er en å dele sorger og gleder med, og ikke minst bidrar til at familien får mulighet til å utvide sine nettverk, fremholder Hilde Lam.

– Det kan være familier som kommer til byen for å studere, eller kommer fra utlandet for å jobbe i Norge og som ikke har noe nettverk her. I andre tilfeller kan det være at sykdom hos en eller begge av foreldrene gjør at de har behov for støtte og hjelp. I andre tilfeller har det vært familier som har et handicappet barn og som trenger noen som kan være sammen med barnet når foreldrene skal gjøre noe sammen med de andre barna i familien. Behovene er mange – og forskjellige, legger hun til.

– Familiekontaktene er ikke en vaskehjelp, heller ikke en barnevakt, men kan gjøre alt imellom, smiler Lam.

Startet i England

Home-Start Familiekontakten har sin bakgrunn fra England. Margareth Harrison jobbet på et dagsenter for vanskeligstilte familier, og erfarte at mange mødre ønsket at hun skulle komme på hjemmebesøk fordi de hadde spørsmål om mye og behov for å snakke om de utfordringene de hadde i hverdagen. Likeverd, mestring, respekt og glede ligger til grunn for støtten.

Tilbudet ble svært populært. Flere land er etter hvert kommet til, og tilbudet ble etablert i Norge for 25 år siden. I Norge er det i dag 35 ulike avdelinger, og ti av disse er driftet av Frelsesarmeens barne- og familievernarbeid, ettersom Frelsesarmeen bygger på å ha en sosial tilnærming til de lokalmiljøene hvor Frelsesarmeen er representert. Kristiansand kommune gir driftstilskudd til Home-Start virksomheten.

Medmennesker

Hilde Lam streker under at de frivillige familiekontaktene ikke er terapeuter, men medmennesker med tid, som har omsorg og som har livserfaringen som skal til.

– Tilbudet er populært. Stadig flere familier tar kontakt for assistanse. Det kom 13 nye familier til i januar i år og vi er nå på jevnlige besøk i 15 familier. Vi ser at behovet er der. Nå utvider vi til også å kunne tilby et samarbeid med familier bosatt i Søgne og Songdalen. Vi har 24 familiekontakter i dag, og trenger som følge av at vi utvider flere frivillige til å bli med. Familiekontaktene gjennomfører et kurs i forkant. Vi ser at mange av familiekontaktene har vært med lenge, rett og slett fordi det gir så mye tilbake å kunne bidra, sier Lam.

– De frivillige er fra 27 til 70 pluss, både kvinner og menn. Vi har også par som er med. Det å være familiekontakt passer for dem som har ledig tid, være seg dagtid eller ettermiddagstid. Det er fullt ut mulig å kunne kombinere det å være familiekontakt med full jobb, sier Hilde Lam.

 

 

Back To Top