fbpx
skip to Main Content
NY RIDEHALL: Linda Rabbe Haugen og Kurt Hallberg Thomassen i den nye store ridehallen.

– Utbyggingen har gitt oss en ny og forbedret skolehverdag

– Dette har vært en omfattende utbygging. De syv nye byggene gjør at vi har fått et vanvittig bra løft, og betyr at vi kan gi elevene en enda bedre undervisning. Det forteller Linda Rabbe Haugen, prosjektleder for nye praksisplasser ved Søgne videregående skole.

 

Dette har vært et omfattende prosjekt, sier prosjektleder Kurt Hallberg Thomassen fra PK Entreprenør i Søgne, som har stått for selve byggingen som omfatter aktiv stall for skolens egne hester, egen stall for elevhester i eksisterende bygg og ny ridehall. Videre er den eksisterende plasthallen bygget om og utvidet. Nytt fjøs for ammekyr, nytt gartneri, gårdshus med garderober, kontorer og oppholdsrom, gårdsverksted/traktorgarasje og skogbruksrom er også kommet til. Prosjektet har også omfattet nytt vann- og avløpsanlegg. I alt er syv bygg kommet til. Prosjektet har hatt en ramme på 75 millioner kroner inklusive moms, og omfatter også riving av det gamle gartneriet, samt flytting av en del masse og diverse grunnarbeider. Ni måneder har PK Entreprenør brukt på arbeidene. Thomassen forteller om et godt samarbeid med byggherren både i prosjekteringsfasen og i selve gjennomføringen.

– Det har medført at vi har kunnet overlevere det hele halvannen måned tidligere enn først antatt, sier Kurt Hallberg Thomassen.

– Når vi bygger så mye som dette på likt, blir det en god effektivitet i gjennomføringen, sier han videre. Prosjekteringen startet i september i fjor. Selve gravingen startet omtrent samtidig. Betongarbeidet startet i desember.
– Vi begynte «å spikre» i januar og overleverte det hele i juni, forteller han.

– Sammen med Linda Rabbe Haugen brukte vi de to første månedene på planleggingen. Samarbeidet fungerte veldig bra, og da «kartet var tegnet», var det bare å gå i gang, sier han.
– De elevene som tar et utdanningsløp hos oss har fått en helt ny og forbedret skolehverdag innen de ulike utdanningsløpene, sier Linda Rabbe Haugen.

– Det var et stort behov for å få gjort noe med en gammel og sliten bygningsmasse. Vi har fått god plass både inne og ute til å gi den undervisningen vi ønsker. Vi har fått et anlegg som tar gir en helt annen og forbedret dyrevelferd, sier hun videre. Det går i dag rundt en hundre unge og 45 voksne som ønsker å utdanne seg som agronomer eller gartnere i voksen alder, ved Søgne videregående skole. Nybyggene betyr at skolen har fått økt utdanningskapasiteten, og kan på sikt ta imot opp mot en 150-160 unge elever hvis det skulle bli aktuelt. Det er en god del nyheter som skolen nå kan tilby elevene.

– Vi er en av de aller første skolene i Norge som har fått aktiv stall. Det innebærer en moderne utegang av hest med helt nye automatiske fóringsstasjoner. Hestene har et elektronisk bånd rundt beinet og en fóringsstrategi avhengig av hva slags type hest det er snakk om, sier Rabbe Haugen.

Om Søgne videregående skole

Gir en allsidig utdanning i naturbruk. Elevene lærer å produsere mat, jakte og få en forståelse for en bærekraftig utvikling av verden. Utdanningen går over to år med mye praktisk undervisning og elevene får studiemulighetene videre som veterinær, dyrepleier, lege, lærer og mange flere yrker. Søgne videregående skole har som målsetting å være den beste skolen på økologisk landbruk og den miljøbevisste grønne veien til studiekompetanse.

Det betyr:

Grønn studiekompetanse – realfag som studiespesialisering – grønne fagutdanninger – undervisning med tett oppfølging, mye praktisk undervisning, aktivt friluftsliv, økologi i alle fag, god dyreomsorg, et godt læringsmiljø. Elevene har fellesfag med tverrfaglig samarbeid og lærer det de trenger innen hagebruk, skogbruk, jordbruk, dyreomsorg i stall, ridehall, smådyrfjøs og ammekufjøs, utegangere på kulturbeite i skogen, bikuber og fiske og fangst i ferskvann, skog og sjø.

 

STALL: Det er også blitt bygget en egen stall.
NYE TILBUD: Aina Berge forteller litt om erfaringene med de nye tilbudene, til Linda ­Rabbe Haugen og Kurt Hallberg Thomassen.
FERDIGSTILT: Et nytt gartneri er et av byggene som er kommet til.

 

RASKT FERDIG: Vi leverte anlegget halvannet måned før tiden, sier Kurt Hallberg Thomassen.
Back To Top