fbpx
skip to Main Content

Sikre og robuste IT-løsninger for skip og offshore

Kristiansand-baserte Globetech har hatt stor suksess som leverandør av robuste og sikre IT-løsninger for skip- og offshoreinstallasjoner. Nå har de etablert datterselskapet, Osselle, som leverer datalagringstjenester til bedrifter i SMB-markedet, og til mange av de rederiene og agentene som opererer skipene Globetech leverer tjenester til.

 

Daglig leder i Globetech, Hans Eirik Onarheim, tar imot i selskapets lokaler i Sparebanken Sør Arena. I kontorfellesskapet sitter dedikerte medarbeidere dypt konsentrert, noen med å serve skip og offshoreinstallasjoner, andre med å sikre IT-løsninger og datalagringstjenester for en stadig større mengde med små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet). Hans Eirik Onarheim tar oss med på en fortelling om det lille selskapet som hadde kompetanse til å levere de løsningene som skip og offshore-markedet har for operativ IT, sikkerhet og support, over hele verden.

Langsiktig perspektiv
Som ny aktør i markedet innebar det å ha et langsiktig perspektiv. Et rederi eller et oljeselskap velger ikke over natten å skulle bytte IT-leverandør sånn uten videre. I et marked med et ekstremt behov for sikkerhet og gode operative løsninger, må potensielle kunder over tid se at løsningene fungerer.Globetech fikk innpass, først hos et rederi, så hos ett til. I dag er en rekke rederier å finne på kundelisten, kunder som drifter containerskip, tankbåter, supplyskip, plattformer, containerskip og borefartøyer, for å ha nevnt noen eksempler.

IT-løsninger, sikkerhet
og support Rederier som OSM, Awilco, Siem Offshore, Dess Aquaculture, K-line offshore, Utkilen, Pareto, Viking Supply Ships, DAYA, Fjor Shipping, Remontowa og Poseidon Maritime Services, er noen eksempler fra en lang liste over kunder som Globetech i dag betjener.
– Vår produktportefølje dekker alle de behov skip og offshorenæringen har for operative IT-løsninger, for sikkerhet og support, uansett hvor skipene måtte befinne seg. I dag følger vi skipene om de opererer i Karibien, Antarktis, i Afria, Asia, Oceania eller Amerika, forteller Hans Eirik Onarheim.

Den største trusselen er hacking
Godt fungerende og meget sikre IT-løsninger om bord og kommunikasjon med land, er blitt stadig viktigere.
– Den største trusselen mot maritim næring er ikke kapring av skip utenfor Afrikas kyst, eller at maskinen stopper og fungere. Den største trusselen er hacking. Hvis datasystemene om bord på et skip eller installasjon blir hacket, driften må stanses, og skade blir påført, er det snakk om meget store kostnader i tap, fremholder Onarheim.

Fra lokalene i Kristiansand sitter fagkompetent personell og server alle systemer for å sikre at de fungerer optimalt, at det ikke er nedetid og at sikkerheten hele tiden av beste og ypperste kvalitet

Kompetanse i styret
Viktig har det også vært å ha med personer i styret som både kjenner markedet, har et høyt faglig kompetansenivå og som i tillegg har gode kontakter som Globetech kan trekke veksler på. Styrets leder er Tore Moger, og med Espen Skadal og velkjente Tor Henning Ramfjord som styremedlemmer.

– Det handler om eget personell som kan levere målrettede løsninger basert på avansert teknologi for å sikre god kommunikasjon uansett hvor skipet måtte befinne seg. Alle våre løsninger er utviklet og nøye testet gjennom omfattende testing og utprøving. Våre systemer og tjenester, teknisk kunnskap og ikke minst support, er basert på over 20 års erfaring. Vi hadde aldri fått til det vi har gjort uten dedikerte medarbeidere med riktig fagkompetanse, sier Onarheim. Sytemene må fungere sammen Et forhold er å levere IT-systemene, et annet er at når ny programvare skal installeres som følge av nytt utstyr på fartøy eller installasjon, så må disse fungere sammen med eksisterende systemer og med en samme tunge sikkerheten. Det innebærer kompetanse som sikrer en riktig systemintegrasjon og ikke minst opplæring og rådgivning for dem som arbeider på skipene eller installasjonen. Globetech tilbyr tilkobling til alle installasjoner uansett type, en tilkobling som sikrer et komplekse IT-løsninger støtter alle offshore- og landoperasjoner.

Forbedrer sikkerheten
– Vår erfaring er at løsningene våre er med og forbedrer sikkerheten og dermed også effektiviteten hos rederiet og operatøren. Ikke minst gjelder dette sikker overføring av data til og fra systemene på land. Som en indirekte følge av at mange rederier og operatører har erfart at Globetechs løsninger fungerer, har et stigende antall bedt Globetech ivareta IT-systemene på land hos det enkelte rederi.

Har vokst mye
Globetech har vokst mye over flere år, sist fra 23,1 millioner kroner i 2017, til 32,1 millioner kroner i 2019.
Det ble for mye å gjøre alt dette gjennom Globetech. Dermed så selskapet Osselle dagens lys, et selskap som leverer bombesikre IT- og datalagringstjenester skreddersydd til næringsaktører i markedet for små- og mellomstore bedrifter.

– Serverne til Osselle er plassert i toppsikrede fjellhallanlegg. Det gjør at vi kan tilby serverdrift, ko-lokering av datasentre, datalagring, private sky-tjenester og back-up, alt skreddersydd til den enkelte bedrifts unike behov, sier Onarheim.

Spiser kirsebær med de store
Han sier det videre slik: – Osselle er den lille datalagringsaktøren som spiser kirsebær med de store, hvor vi også leverer leverer løsninger til markante næringsaktører som blant annet industrieventyret Global Ocean Technology (GOT).

– Det er erfaringen vi har bygd opp gjennom Globetech som gjør at vi kan bygge videre på de erfaringene vi har gjort fra maritim- og offshorenæringen. Vi er «på» hele tiden, hvor vi lytter til behovene, og bistår i planleggingen for en sikker fremtid og som en partner som er tilgjengelig 24/7, sier Hans Eirik Onarheim. Noe riktig må Osselle tydeligvis ha gjort. Etablert i 2014, og med en forsiktig vekst i starten, fra en omsetning på 1,9 millioner kroner i 2017, til 5,2 millioner kroner i 2019. Staben er jevnt og trutt blitt styrket og teller i dag åtte personer.

– I år vil Osselle omsette for godt over ti millioner kroner. Vi er med andre ord på rett vei, sier Hans Eirik Onarheim.

 

god Vekst: Hans Eirik Onarheim som er daglig leder i både Globetech og Osselle kan se tilbake på en lengre periode med sterk vekst.

Back To Top