fbpx
skip to Main Content
Trond Bjerkås med boken "Søgnes historie bind 2 - 1605-2020".

«Søgnes historie»: Endelig er den her!

Stinn brakk i Kultursalen på Søgne gamle prestegård, og en kø så lang som bare det av fremmøtte som ønsket å kjøpe den; torsdag var det invitert til fest da første bind i «Søgnes historie» ble presentert.

Av Ivar Eidsaa

For dette er en bok mange har ventet på, i over 70 år, faktisk. Fra de første forsøkene på 1950-tallet, til det endelig ble bestemt å samles Søgnes historie og kulturhistorie mellom to permer, da kommunesammenslåingen mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand ble et faktum.

Daværende kommunestyret bevilget to millioner kroner til prosjektet. En redaksjonskomite ble satt ned, blant annet bestående av Oddbjørn Eikestøl og Torvald Hellum. Franz Are Stylegard og Trond Bjerkås ble hyret inn til å skrive hvert sitt bind, Stylegard fra tiden 9.000 år før Kristus og frem til 1605, Trond Bjerkås fra 1605 og frem til 2020.

Lettelse og glede
– I dag kjenner jeg på lettelse – og glede, smiler Trond Bjerkås etter at boken er blitt presentert for et lydhørt publikum.

– Jeg tror dette er blitt en kjempefin bok, legger han til. Han startet arbeidet i 2017/2018, og har følgelig holdt på i en fire års tid.

– Det er nesten så jeg har fått Søgne under huden, humrer han.

Mange har ønsket å bidra inn i prosjektet, med bilder, informasjon og sine historier.

– Det har vært kjempeviktige bidrag, da de som har tatt kontakt, kjenner godt til Søgne og deler av historien, sier han.

Helt ferdig med prosjektet er Trond Bjerkås ikke.

– I bok nummer to som slippes neste år, skriver Frans Are Stylegard mesteparten, men jeg skriver et par av kapitlene. Alt i alt har det vært et spennende og lærerikt prosjekt å være med på, sier Trond Bjerkås.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Etter presentasjonen var det lang kø av fremmøtte som ønsket å kjøpe boken.

Fem hovedkapitler
Bjerkås har delt inn boken i fem hovedkapitler, hvor første del omhandler perioden 1605-1720, en naturlig inndeling da Norge, Skandinavia og Norden preget av hyppig krigføring. De mange krigene påvirket Søgne og livet i Søgne ganske sterkt, selv om det ikke fant sted krigshandlinger i Søgne. Mange ble skrevet ut som matroser og soldater. Statsmakten begynte å kreve inn penger for å finansiere krigføringen.

Det handlet om kirkens rolle på 1600-tallet, statens økte nærvær, men også om handel med utlandet, og ikke minst at Kristiansand ble opprettet som gav et nytt marked for salg av varer og produkter som ble fremstilt i Søgne.

Del 2 omhandler perioden 1720-1807, en periode som Bjerkås har kalt Søgne i fredens århundre. Perioden preges av en sterk vekst i handel om omkvem med verden utenfor Søgne, og hvor Ny Hellesund med over 300 skipsanløp i året, ble en stor havn med mye trafikk over sjøen. Handelsborgerskapet vokste frem.

Sterk vekst
Del 3 som omhandler perioden 1807-1850, og del 4 for perioden 1850-1920 og siste del fra 1920 og frem til i dag. Perioden 1807 og fremover var tiden hvor Peder Bjørnson kom til Søgne som sogneprest. Han forventet nok å få en rolig tilværelse i Søgne, men innbyggerne var skikkelig i tottene på hverandre som følge av kirkestriden som oppstod da fjellbøndene og fiskerne vest i bygda og bøndene og handelseierne øst i bygda kranglet høylytt om hvor kirken skulle komme.

– Perioden fra 1850 og fremover var preget av stor vekst, jordbruket ble etter hvert mekanisert. Befolkningsveksten var betydelig. Aktiviteten var stor innenfor lag og foreninger. Legmannsbevegelsen stod sterkt. Utvandringen var sterk, ikke bare til Amerika, men også til flere andre land og kontinenter. Småindustrien blomstret, store bedrifter etablerte seg også.  Den viktigste brytningstiden og endringsperioden i Søgnes historie er fra 1970-tallet og frem til i dag. Aldri har befolkningsveksten vært større, og aldri har de kulturelle endringsprosessene vært så raske og omfattende, sier Trond Bjerkås.

Trond Bjerkås med boken «Søgnes historie bind 2 – 1605-2020».
Back To Top