fbpx
skip to Main Content
ÅRETS LÆRLING: Kokkelærling Kjetil Igland fikk utdelt diplom og pris av Anne Klepsland Simonsen fra NHO og Dagfinn Svanøe fra LO. Foto: Line Stebekk

Markering av årets lærling, instruktør og lærebedrift

Årets utdeling av priser fant sted på Fylkeshuset i Arendal 26. april med litt mindre publikum, pomp og prakt enn vi ellers er vant med. Dette er selvfølgelig på grunn av koronasituasjonen, men heder og ære og flotte priser ble overrakt av Yrkesopplæringsnemnda som består av representanter fra LO og NHO. Og for første gang i år har juryen jobbet med kandidater fra hele Agder etter at fylkene ble slått sammen 1. januar 2020.

Årets lærling ble Kjetil Igland fra Grimstad som har vært lærling i kokkefaget hos bedriften Smag & Behag som har restauranter i både Grimstad og Kristiansand. Det har vært et turbulent år med permittering i noen måneder med nedstengte restauranter men Igland gleder seg nå veldig til å komme i jobb igjen når restauranten åpner i mai. Han har også blitt tilbudt jobb etter læretiden er over og får mye ros av sjefen, Hans Petter Klemmetsen som sier at Kjetil både er dyktig og genuint interessert i matlaging samt at han er en humørspreder på kjøkkenet.Yrkesopplæringsnemndas begrunnelse er som følger:

Årets lærling kjennetegnes ved at han er blitt faglig dyktig og har fått toppkarakterer i utførelsen av sitt fag. Dette innebærer at hans håndlag, flid, nøyaktighet, effektivitet og ressursbruk som kokk er av høy kvalitet. Hans fagprøve ble bedømt til Bestått meget godt.

Som premie fikk han en gavesjekk på 5000 kr. Prisen som Årets instruktør gikk til Camilla Løken fra hjemmesykepleien i Risør. Hun tok utdannelsen som instruktør ved Fagskolen i Grimstad og anbefaler absolutt utdannelsen til andre. Med Fagbrevdiplomet fikk hun også et flott bilde av Risørfotografen Rune Nylund Larsen, kalt Bølger. Dagfinn Svanøe fra LO som overrakte prisen mente det passet utmerket til henne da hun hadde skapt bølger og ringvirkninger med sitt engasjement som instruktør. Yrkesopplæringsnemndas begrunnelse er som følger:

Årets instruktør kjennetegnes med at hun er en god fagarbeider og rollemodell. Hun utfører vervet på en positiv og profesjonell måte, hun knytter teori og praksis sammen med sin tålmodighet og empati slik at det skaper trygghet hos kandidatene. Hun har også økt sin egen kompetanse som instruktør/veileder ved å gjennomføre det nye studiet som Fagskolen tilbyr for instruktører/veiledere. Hun framstår som en ressurs for sine kollegaer.

Prisen som Årets lærebedrift 2020 gikk til Vennesla og bedriften VEF Entreprenør AS. Bedriften har eksistert i nærmere 25 år og har hele tiden satset på å ta inn lærlinger. Det siste året har naturlig nok skapt en del utfordringer med utplasseringer men de har kommet gjennom det på en grei måte. Yrkesopplæringsnemndas begrunnelse er som følger:

Årets lærebedrift er en virksomhet som driver systematisk og godt arbeid med rekruttering og opplæring av lærlinger. De har en god spredning i typen kontrakter og utnytter fleksibiliteten som er i fagopplæring. De ser positivt på og benytter YFF (Yrkesfaglig fordypning) til rekruttering. De ønsker elever med sosiale utfordringer velkommen i bedriften og jobber for et mangfold i form av blant annet minoritetsspråklige. De har ca. 15 prosent av staben sin som lærlinger. De fikk også utdelt et kunstverk av Risørkunstneren Nylund Larsen sammen med diplomet sitt.

Utdelingen av årets Fagbrev kunne ikke avholdes pga av korona situasjonen derfor ligger det mange uavhentede fag-og svennebrev på lokale bibliotek og Fylkeshuset i Kr.Sand og Arendal for de som har bostedsadresse der. Våre nye fagarbeidere har fått melding om hvor de kan hente sitt. Vi ønsker å oppfordre alle dere som tok fag-og svennebrev i 2020 om å hente de flotte bevisene.

DIPLOM OG LOKAL KUNST: Camilla Løken er strålende fornøyd over å ha blitt tildelt prisen som årets instruktør av fagjuryen. Foto Tommy B. Jensen
LANG ERFARING MED LÆRLINGER: Årets lærebedrift ble VEF Entreprenør AS fra Vennesla som har vært flinke til å ta inn lærlinger i årevis. Foto Tommy B. Jensen
Back To Top