fbpx
skip to Main Content
Katrine Mikalsen som spiller kornett har sin korpsbakgrunn fra Songdalen skolekorps. Simen Elilla Homme spiller trombone og har i flere år vært musikant i Søgne skolekorps. Foto: H. M. Kongens Garde.

Skal spille med H. M. Kongens Gardes Musikkorps

– Dette har vi jobbet lenge for å få til. Det er en drøm som er gått i oppfyllelse. Det sier Renathe Sand, etter at det ble klart at Songdalen skolekorps som hun er leder for, Søgne skolekorps og ytterligere to lokale korps, inviterer til felleskonsert sammen med H. M. Kongens Gardes Musikkorps i Ravnedalen søndag 29. august kl. 16.00.

– Dette blir årets høydepunkt, Once in a lifetime-opplevelse for lokale korpsmusikanter, sier Renathe Sand.

Det er jo ikke ofte at et skolekorps har musikanter som avtjener verneplikten som musikere i Gardens musikkorps to år på rad, men det har Songdalen skolekorps.

I 2020 skulle Songdalen skolekorps til Oslo og se på Military Tattoo, da Bagus Andrè Aarvak (21), som har lang fartstid i Songdalen Skolekorps, kom gjennom nåløyet som gjorde at han har tjenestegjort som signaltrommeslager for Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps. Men arrangementet ble avlyst på grunn av covid-pandemien.

I år har også kornettist Katrine Mikalsen (20), også hun fra Greipstad og med fartstid i Songdalen skolekorps, klart kunststykket å følge i Bagus sine fotspor.
– Det var også et ønske om å se Katrine Mikalsen opptre. Men ettersom Military Tattoo gjennomføres annethvert år, måtte vi finne en annen løsning for å se Katrine, sier Renathe Sand.
Samtidig har også Simen Ellila Homme med sine musikalske røtter fra Søgne skolekorps, og også Kristiansand og Grim Musikkorps og Møvig og Sjøstrand Skolekorps en representant hver som er med i årets kontingent i Gardens musikkorps.

– Vi tok kontakt med H. M. Kongens Garde og spurte om det var mulig å få til en felleskonsert her i Kristiansand. Vi ble møtt med den største velvilje.

– Vi tok så kontakt med de andre korpsene, en liten komité ble satt ned, og det var enighet om at vi ønsket å få til noe sammen. Ettersom musikktroppen i Garden nå er ferdig med sine turnér, passet det godt å legge turen til Kristiansand. Resultatet blir altså en felleskonsert i Ravnedalen, sier Renathe Sand.

– Det blir ingen bedre motivasjonsboost for våre musikanter enn dette. Det å opptre sammen med Gardens musikktropp er stort, sier Sand.
– Dette blir en av de siste konsertene før denne kontingenten i Gardemusikken skal dimitteres, legger hun til.
Under konserten 29. august skal de fire skolekorpsene fra Søgne, Greipstad og Kristiansand ha flere fellesnumre, innen musikktroppen tar over. En rekke lokale musikere vil dermed delta, ettersom Songdalen skolekorps har 25 medlemmer og Søgne skolekorps har 40 musikanter i sin midte, totalt er det 125 korpsmusikanter som skal spille sammen med Gardens musikkkorps.

– Konserten avsluttes med noen fellesnumre hvor de fire korpsene og musikktroppen til Garden spiller sammen, sier Sand.

Arrangementet har slått an. Godt over 300 av i alt 750 billetter er allerede solgt, kun få dager etter at «billettluken» ble åpnet.

Back To Top