fbpx
skip to Main Content

Den norske kirke overtar presteboliger og tomter fra Opplysningsvesenets fond

Delingen av Opplysningsvesenets fond (OVF) har kommet et viktig skritt videre. Regjeringen har avgjort at Den norske kirke overtar 145 presteboliger og 193 tomter. Det gjenstår fordeling av 18 eiendommer der OVF og Den norske kirke ikke har kommet til enighet.

 

– Den norske kirke er glad for at denne avklaringen kommer nå. Det er mange lokalsamfunn som har ventet på avgjørelsen av om deres prestegård skal eies av kirken eller staten, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

Handler om historiebevaring

Opplysningsvesenets fond (OVF) har forvaltet de kirkelige eiendommene på vegne av staten og kirken. Delingen av OVF mellom staten og kirken er siste del av statskirkeoppgjøret.
– Det har vært uenighet om en del eiendommer fordi Den norske kirke og OVF har gjort ulike vurderinger i forhandlingene. Kirken ønsker å fortelle prestegårdshistorien som en viktig del av kirke- og kulturhistorien lokalt. Derfor er det viktig at vi også får en avklaring på de siste eiendommene, bedyrer kirkerådsdirektøren.

Noen gjenstår

Stortinget har vedtatt noen prinsipper for fordelingen og lagt til grunn at staten og Den norske kirke skal være likeverdige parter i prosessen om å avklare hvilke eiendommer kirken skal overta.
– Nå gjenstår fordelingen av de siste 18 eiendommene. Disse er en viktig del av kirke- og kulturhistorien som kirken ønsker å ta vare på til beste for lokalsamfunnet. Jeg forventer en rask avklaring også om disse eiendommene, sier Vad Nilsen.

145 overført

296 boliger og 193 tomter er vurdert. Ut fra kriteriene Stortinget fastsatte, ble det enighet om at 133 presteboliger skulle overføres til kirken. Partene kom ikke til enighet om fordelingen av de siste 30 presteboligene og en tomt. Regjeringen har nå besluttet at 12 av disse boligene og tomten skal overføres til kirken.

De øvrige uenighetspunktene blir avklart i løpet av høsten, ifølge et brev fra Barne- og familiedepartementet.

Disse presteboligene i Agder er overført til Den norske kirke:

 • Åmli prestegard
 • Evje prestegard
 • Valle prestegard
 • Lyngdal kapellangard
 • Sirdal prestegard
 • Gjerstad prestegård
 • Dypvåg prestegård
 • Oddernes prestegard
 • Tveit prestegard
 • Lista prestegard
 • Holt prestegard
 • Bamble prestegard

Se den komplette listen over eiendommene her.

Back To Top