fbpx
skip to Main Content
Viser Intervjuobjektet.
Truls Gulowsen Leder i Naturvernforbundet

– Gode klimagrep, men altfor svakt på natur

– Erna Solbergs siste statsbudsjett har flere gode klimagrep, men svikter i arbeidet for å stanse tap av naturmangfold. Vi forventer at Jonas Gahr Støre vil levere en langt bedre klima- og naturpolitikk enn dette, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

 

Naturvernforbundets gjennomgang av statsbudsjettet viser at regjeringen Solberg i sitt siste statsbudsjett har lagt inn flere gode klimagrep:

  •  Økt CO2-avgift
  • Ingen reduksjoner i veibruksavgiften
  • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften

Samtidig foreslår regjeringen å redusere elavgiften med 1,5 øre/kWh. Med det reduseres inntektene til staten med ca. 1 milliard. Naturvernforbundet mener det er helt feil medisin å redusere elavgiften og har sammen med flere andre aktører foreslått å bruke minst 1 milliard på strømsparehjelp til folk.
– Høy strømpris bør møtes med mer penger til energisparing, ikke redusere avgiften som gjør at folk sparer på strømmen. Regjeringen Solberg har dessverre svekket arbeidet med energieffektivisering. Den nye regjeringen må komme med tidenes satsing på energisparing, som også vil gi folk bedre boliger med lavere strømregning, sier Gulowsen.

Positiv økning i CO2-avgiften

Regjeringa foreslår å øke CO2-avgifta med 28 prosent utover prisjustering.
– Økt CO2-avgift er helt nødvendig for å nå klimamålene, og det er positivt at regjeringen ikke kompenserer denne med redusert veibruksavgift.

Regjeringens egne klimafremskrivninger viser at vi ikke vil nå Norges klimamål i 2030 med mindre vi gjør mer enn det som nå er foreslått.

– Naturbudsjettet like begredelig som før. Bevilgningene til skogvern er ikke engang inflasjonsjustert. Det virker som regjeringen ikke har forstått at vi også befinner oss i en naturkrise. Her må Jonas Gahr Støre legge inn betydelige økninger til skogvern, flere andre verneområder, mer kartlegging av natur, mer restaurering av natur, blant annet, sier Gulowsen

Regjeringen foreslår å bruke mange milliarder på å bygge store motorveier som ødelegger natur og matjord, og bidrar til høyere klimagassutslipp.
– Vi forventer at Støres nye regjering vrir midlene over til en økt innsats for å vedlikehold og utbedre de veiene vi har, i hele landet, samt å satse mer på kollektivtransport og sykkel og flytte godstransport fra vei til sjø og bane, proklamerer Gulowsen.

Back To Top