fbpx
skip to Main Content

Songvaar – fordums stolthet blir som ny

Bragdøya Kystlag er kommet svært godt i gang med restaureringen av den gamle losskøyta Songvaar som nå gjennomføres i et lokale ved Bredalsholmen Dokk- og Fartøysenter. Planen er arbeidene sluttføres tidlig neste år.

 

Under markeringen av LOS-vesenets 300 årsjubileum nylig, informerte båtbygger Håkon Danielsen fra Bragdøya Kystlag bredt om restaureringsarbeidene som nå pågår.
– Planen er at vi kan sjøsette Songvaar til våren, fremholder Danielsen til anerkjente nikk fra de mange fremmøtte.

– Vi har et totalbudsjett på cirka tre millioner kroner, sier Tore Berntsen.

Omfattende

Det er et omfattende restaureringsarbeid som pågår, ettersom Songvaar var ei sliten skute, for å si det slik, da det ble besluttet å skulle restaurere losskøyta tilbake til fordums storhet og eleganse.
Før skøyta kom Bragdøya Kystlag i hende, lå den i Ny-Hellesund, og hadde der sunket flere ganger. Tidligere eier hadde gått konkurs, og fylkeskommunen kjøpte Songvaar for 10 000 kroner i 2017.

Songvaar ble da lagt på Bragdøya under oppsyn fra Bragdøya Kystlag. Foreningen Losskøyta Songvaar ble opprettet, av Bragdøya Kystlag, Søgne Kystlag Søgne Historielag, velforeningen i Ny-Hellesund og skolehuset i Ny-Hellesund.

Ble vernet

To år senere oppnår Songvaar status som vernet skip av Riksantikvaren og oppstart av restaureringen på Bredalsholmen Dokk- og Fartøysenter kunne starte, men da med Bragdøya Kystlag som utøvende, og hvor foreningen har ansvaret for restaureringen som kjøper tjenestene som skal til av båtbyggerne på Bragdøya.

Arbeidene finansieres med fartøyvernmidler fra fylkeskommunen. Bevilgningen derfra er for inneværende år på ca. 700 000 kroner.
– Vi har også fått ca. 100 000 kroner i midler fra Vestenfjeldske Bykreditts Stiftelse. Vestenfjeldske har som prinsipp at når de går inn i et prosjekt, vil de være med frem til prosjektet er sluttført, og det setter vi stor pris på, sier Tore Berntsen som er styremedlem både i Bragdøya Dokk- og Fartøysenter og Losskøyta Songvaar.

Totalbudsjett på to millioner

Totalbudsjettet for restaureringen er på rundt tre millioner kroner, inkluderet mast, seil og motor.
– Vi har skiftet akterstevn, hele dekksarrangementet, fått på plass to nye bordganger øverst for å ha noe å feste de nye bjelkene i, og bærebjelkene som skal bære de nye bjelkene, forteller Danielsen.

Håkon Danielsen kunne videre fortelle at det er mange som bidrar til prosjektet. Spantene er kommet fra Gransherad i Telemark, hudplanken er kommet fra Barkåk i Vestfold, og forstevnen og akterstevnen er kommet fra Høllen.
Kai Honnemyr donerte to vindfall i 2017, og eikestokkene ble slept ned Lundeelva og levert til sagbruk på Nodeland som skar til emnene som skulle til.

14 meter lang mast

Masta til Songvaar er blitt hogget på Bragdøya og når masten er på plass, vil de rage 14 meter i været. Selve kjølen på Songvaar er i furu.
– Vi er godt i rute, og mener vi skal klare å få reist masten og få alt på plass tidsnok til Forbundet Kystens Landsstevnet våren 2022, sier Danielsen videre.

Det er mulig for interesserte å bli med på dugnadsarbeidet. Mandagene er den store dagen i så måte.
– Da kan man bidra med praktisk arbeid, eller å lære litt dersom man ønsker å få mer kunnskap om faget, forklarer Berntsen.

Det er nå vedtatt at Ny-Hellesund skal fredes.
– Fredningen hadde ikke vært aktuell på samme måte om det ikke hadde vært for losstjenesten som i mange år ble drevet med utgangspunkt i Ny-Hellesund. Det er en nær sammenheng mellom det som har skjedd oppover i historien i Ny-Hellesund og losvirksomheten. Så en losskøyta stasjonert i Ny-Hellesund, og med mye aktivitet spesielt rettet mot barn og unge, er noe av det vi ser for oss, sier Berntsen.

Hele akterstevnen er skiftet.

Songvaars livsløp:

27. mai 1926 Kontrahering ved Høllen skibsverft
August 1929 Levert fra Høllen skibsverft
Satt i losdrift fra Ny Hellesund

 

Juli 1933 Frakting av Wilhelm Krags kiste til honørbryggen i Kristiansand
Februar 1937 Redning av mannskaper etter forliset Sajon Ma
9. april 1940 Trygve Langfeldt legger ned losvirksomheten, krigsutbruddet. Syvert Emanuel Tønnesen fortsetter losing gjennom krigsårene sammen med losgutt Torbjørn Ovesen.
4. desember 1940 Redning av mannskaper fra DS «Skogheim»
1952 Solgt til Losdirektoratet for kr 2000,- men hadde fremdeles base i Ny Hellesund
1960 Overført til Oksøy losstasjon da den nye L/K «Songvaar overtok i Ny Hellesund
1963 Overført til Kopervik og lagt i opplag
6. oktober 1967 Solgt fra Losdirektoratet til KFUM Sjøkorps. Kristiansand kommune og Sosialdepartementet betaler
Desember 1967 Båten fraktet fra Kopervik til Kristiansand av los Karl Østerberg og kona Klara
1984 Harald Abelseth operativt ansvarlig for «Songvaar»
1968 Reparasjoner ved Axelsen og Olsen båtbyggeri
2002 Harald Abelseth kjøper båten
1969 Fast båtplass ved Reinhardt brygge i Otra
1971 Bytte av motor til 37HK BK ved Høyvoll mekaniske verksted i Otra
1972 Deler av dollbord og enkelte spantetopper skiftet
1973 Overtatt 110HK motor fra Losdirektoratet
1976 Epoxybelegg på dekk.
1977 Montering av ny 36 HK Farymann diesel. Ny forstevn. Reparasjon av diverse spant og dekk. Styrehus fjernet. Ny styrebrønn, mahognyhytte og skyveluke. Ny rigg og nye seil hos Bentsen og sønner i Ny Hellesund.

Tilnærmet utforming av dekk som i 1926

1979/1980 Montering av ny innredning
1985- 1990 tallet Omfattende impregnering av skrog. Båten benyttet til Kirkens bymisjon og Kirkens ungdomsprosjekt perioden 1984-2007
1992 Montering av Perkins rekkefirer 80 HK hos Axel og Olsen båtbyggeri
1996 Nye seil
2007 Frode Ertzeid kjøper båten
2011 Fylkeskommunen kjøper båten fra konkursbo og hun blir lagt på Bragdøya under oppsyn fra Bragdøya kystlag.
2019 «Songvaar» oppnår status som vernet skip av Riksantikvaren og oppstart av restaurering på Bredalsholmen fartøyvernsenter

 

Back To Top