fbpx
skip to Main Content

Ligner barnehagen for mye på skolen?

Barnehagen som beveger seg inn på skolens domene, er tema for en debatt ved Universitetet i Agders nye arena for forskningsformidling, tirsdag 19. oktober på Teateret i Kristiansand.

 

Denne høsten starter UiA opp en ny arena for formidling av fag og forskning de kaller Colletts Kafé. Hvert semester vil de arrangere tre-fire samlinger på kveldstid i Teateret i Kvadraturen. Der vil de formidle fakultetets forskning til et bredt publikum i en uformell atmosfære.

  • Tid: Tirsdag 19. oktober klokken 20
  • Sted: Teateret i Kristiansand
  • Pris: Gratis

Dag Øystein Nome er barnehageforsker, og første kafégjest. Som forsker er han opptatt av vilkår for barndom og lek. Han er også opptatt av barns naturlige, spontane nærværsformer i tidlig barndom. Han underviser på barnehagelærerutdanningen, på masterprogrammet i pedagogikk og på masterprogrammet i barnehagekunnskap.
– Det er en del i barnehagemiljøet blant forskere som er bekymret for at barnehagen blir for lik skolen. At det blir for stort fokus på resultat, måling, kompetanse og læringsutbytte i årene i barnehagen sammenlignet med sånn som barnehagen tradisjonelt har vært tenkt i Norge.

Førsteamanuensis Dag Øystein Nome.

Er forventningene til målbar læring og kompetanse etter årene i barnehagen en trussel mot den frie barndommen, eller et det et naturlig krav om kvalitet til en av samfunnets dyreste og viktigste velferdsordninger?

– Det er det spørsmålet jeg har lyst til å diskutere.

Dag Øystein mener det er en risiko forbundet med å standardisere barnehagens virksomhet i retning av skolen, og hva slags vilkår for barndom vi da skaper.
– Det snakkes om at barns utdanningsløp begynner allerede når de er ett år gamle. Det er noe med språket når vi sier sånne ting. Mange kjenner at de ikke er helt fortrolige med det. Jeg håper det kan være interessant for alle som selv har vært barn, sier han spøkefullt.

Foredraget vil altså være relevant for alle som har vært barn selv, de som har barn, samt de som jobber i eller er interessert i barnehagen, utdanning og i det hele tatt, oppvekst.

Se videoen for mer info om Colletts Kafé.

Back To Top