fbpx
skip to Main Content
BELØNNINGEN: Bålkaffe fra sotsvart kjele og slående utsikt ventet turdeltakerne på toppen av Merkestrengsheia, 181 meter over havet. Ole Jørgen Hasle fra turløypegruppa var vel forberedt på storinnrykk. I bakgrunnen speiler et blikkstille Drangsholtvann en blå himmel.

På nylagte stier i Tveit

Ukens tur går fra Tveit Bygdemuseum på Knarestad til toppen av Merkesteinsheia. Vi ble med på innvielsesturen på den nye løypa lørdag 23. oktober hvor bålkaffe og blaudis ventet turfolket på toppen.

«Her skal løypa ligge!» ble det proklamert i turløypegruppa i Tveit Idrettslag i august – ikke helt uten link til en viss danskekonge som bestemte at stiftstaden skulle ligge på Sanden ved Otra sitt utløp. Dermed kunne det krevende arbeidet ta til.

– Sammen med grunneier har vi funnet en grei trasé gjennom et ganske kupert terreng. Rydding med motorsag, legging av klopper over de fuktigste stykkene, skilting og merking er nå ferdig slik at det skal være enkelt ta seg frem, forteller Asbjørn Andås fra turløypegruppa.

Møtt med bålkaffe og blaudis
Han leder turfølget langs en gammel driftevei som nå er blitt merka tursti som slynger seg bratt opp gjennom tett granskog. Snart tar den nye stien av fra drifteveien og stiger videre mot toppen. Det går opp og det går ned. Dette er en tur i kupert terreng, og kondisjonen blir saktens satt på prøve. Belønningen venter på toppen, 181 meter over havet med slående flott utsikt over Drangsholtvannet langt der nede. I det fjerne skimter vi sjøen.

Akkurat denne lørdagen er det mer å glede seg over i solskinnet. Vi har merket det allerede et stykke før toppen; lukten av bål. Det er Ole Jørgen Hasle som koker bålkaffe i en sotsvart kjele og som generøst skjenker i medbrakte pappkrus til svette turfolk mens Asbjørn Andås skjærer opp bløtkaka som er båret nennsomt opp i eske fra «Dampen». Flere kjeler med kaffe går med, og blaudisen gikk med den også. Et tvers igjennom vellykket arrangement på en av de fineste dagene i oktober.

Alternativ løype elvelangs
For å komme til Knarestad, utgangspunktet for turen, kjøres mot Kjevik, ta av på FV 2 mot Dønnestad-Drangsholt og kjør ca. tre kilometer på denne. Bygdemuseet ligger vakkert til på venstre side av veien ned mot Tovdalselva. Her er det P-plass til museet som også kan brukes for de som vil ta turen opp i heia. I Tveit er det mye positiv samarbeid mellom de forskjellige lag og foreninger.

Tips: Det er opparbeidet en flott sti langs elva fra museet og opp til Boen gård, et turalternativ som er kortere og enklere og som vil passe for de fleste. Stien til Merkestrengsheia begynner på andre siden av fylkesveien.

Som kartet viser er det mulig å lage en rundtur i øvre del av ruta. Hele turen er på snaut fem kilometer. En forholdsvis kort tur, men med mye opp og ned i det kuperte terrenget, er den klassifisert som en middels krevende tur.

LYSNING I SKOGEN: Idyll så det rekker i det turfølget trer ut av mørk granskog til solbelyste løvtrær. Klopper gjør det mulig å gå tørrskodd.
GODT MERKET: Turløypegruppa i Tveit I.L. befinner seg i øverste divisjon når det kommer til skilting og merking, og, ja, løypa er stedvis kupert.
START FRA BYGDEMUSEET: Asbjørn Andås fra turløypegruppa sammen med grunneier Julia Ryen er klar for innvielsestur til toppen. – Et flott og positivt samarbeid om å lage ny turløype i Tveit, er de enig om.
BLAUDES PÅ TOPPEN: Asbjørn Andås og Ole Jørgen Hasle syntes det passet bra å innvie turløypa med marsipankake.
Back To Top